هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | پرسنل
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.   'پیامبر اکرم(ص)'

پرسنل

مسعود یمینی

کارشناس آموزش و پژوهش  

جمشید اکبری

 راننده

.

.

.

.  

مهدی کاظمی

انتظامات و اطلاعات