هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | قوانین و آئین نامه ها
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.   'پیامبر اکرم(ص)'

قوانین و آئین نامه ها

قوانین و مقررات

   جايگاه شوراها در قانون  اساسي   بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آرای عمومي انجام شود، همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله سيستم در حكومت از طريق رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، و شوراهاي ...