شورای اسلامی شهر آمل | فنی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

فني

« صورتجلسه فنی » ***۲۵/۹/۱۳۹۲

                                                                                                                                                          « صورتجلسه  فني »                                                                                                                                                                      جلسه كميسيون فني شورا در ساعت  8صبح روز  دوشنبه  مورخ25/9/92 به رياست  آقاي  مهندس تورنگ و ساير اعضاء  در سالن اجتماعات شورا تشكيل   و  پس از تلاوت آياتي از    كلام    اله مجيد و پس از آن آقاي مهندس تورنگ رياست ...

« صورتجلسه فنی »***۱۸/۹/۱۳۹۲

                                                                                                                                                          « صورتجلسه  فني »                                                                                                                                                                      جلسه كميسيون فني شورا در ساعت  8صبح روز  دوشنبه  مورخ 18/9/92 به رياست آقاي  مهندس تورنگ و ساير اعضاء  در سالن اجتماعات شورا تشكيل   و  پس از تلاوت آياتي از        كلام    اله مجيد و پس از آن آقاي مهندس تورنگ ...

« صورتجلسه فنی » ***۱۱/۹/۱۳۹۲

                                                                                                                                                          « صورتجلسه  فني »                                                                                                                                                                      بر حسب دعوت نامه شماره 4099/ش/92-9/9/92   و 4103/ش/92-9/9/92 جلسه كميسيون فني شورا در ساعت  8صبح روز  دوشنبه  مورخ11/9/92 به رياست آقاي  مهندس تورنگ و ساير اعضاء  و مهمانان جلسه آقاي بهروز عطائي  سرمربي تيم واليبال كاله آمل و مهندس بهاري ...

« صورتجلسه فنی » ***۴/۹/۱۳۹۲

                                                                                                                                                          « صورتجلسه  فني »                                                                                                                                                                      جلسه كميسيون فني شورا در ساعت  8صبح روز  دوشنبه  مورخ4/9/92 به رياست آقاي  مهندس تورنگ و ساير اعضاء در سالن اجتماعات شورا تشكيل   و  پس از تلاوت آياتي از  كلام  اله مجيد نسبت به نامه هاي ارجاعي بشرح ذيل اتخاذ ...