هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | فرهنگی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

فرهنگي

کمیسیون فرهنگی مورخ۲۳/۷/۹۲

(صورتجلسه  كميسيون فرهنگي)   جلسه كميسيون فرهنگي شورا در ساعت 8  روز سه شنبه مورخ23/7/92  به رياست آقاي آذرگشت و  ساير اعضاء  درسالن اجتماعات تشكيل و پس از ذكر صلوات نسبت به نامه هاي ارجاعي بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است . بند 1: نامه شماره 5086-19/6/92 ...

کمیسیون فرهنگی مورخ ۱۰/۷/۹۲

(صورتجلسه  كميسيون فرهنگي)   جلسه كميسيون فرهنگي شورا در ساعت 8  روز چهارشنبه مورخ 10/7/92  به رياست آقاي آذرگشت و  ساير اعضاء  درسالن اجتماعات تشكيل گرديد.  پس از  ذكر صلوات  آقاي آذرگشت در رابطه با بررسي مسائل فرهنگي در امور شهري و بازديد هاي سطح شهر از ...

کمیسیون فرهنگی ۰۳/۰۷/۹۲

                                                                 (صورتجلسه  كميسيون فرهنگي) بر حسب دعوت نامه شماره 2856/ش/92-30/6/92  جلسه كميسيون فرهنگي شورا در روز  چهارشنبه مورخه 3/7/92  ساعت 8 صبح به رياست آقاي آذرگشت و  ساير اعضاء  و مهمان  جلسه آقاي  ايزد خواه تشكيل  گرديد.  پس از تلاوت آياتي از كلام اله مجيد آغاز  و ...

کمیسیون فرهنگی ۲۰/۶/۹۲

                                              (صورت جلسه  كميسيون فرهنگي)   جلسه كميسيون فرهنگي شورا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/6/92 به رياست آقاي آذرگشت و ساير اعضاء در سالن اجتماعات تشكيل و پس از ذكر صلوات سپس آقا ي آذرگشت در رابطه با روند ماندگاري كميسيون مذكور واز طرفي ...

کمیسیون فرهنگی مورخ ۲۷/۶/۹۲

                                              (صورت جلسه  كميسيون فرهنگي) جلسه كميسيون فرهنگي شورا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/6/92 به رياست آقاي             روح اله آذرگشت و ساير اعضاء در سالن اجتماعات تشكيل و پس از  تلاوت آياتي از كلام اله مجيد  آقاي آذرگشت در خصوص شرح وظايف كميسيون ...

کمیسیون فرهنگی مورخ:۱۳/۶/۹۲

××××××     صورتجلسه   كميسيون فرهنگي×××××× شماره جلسه: 92/14                           عنوان جلسه : عادي                             روز: ‌چهار‌شنبه                          مورخ:13/6/92 شروع جلسه: 8                                      ساعت ختم:  10                                               محل تشكيل جلسه : سالن جلسات شورا   اعضاءحاضر: روح‌اله آذرگشت - خسرو ابراهيم‌زاده- مسعود تسليمي– خديجه قدرت- اكبر يوسفي‌نژاد- فردوس قرباني- نبي‌اله توسلي – اسدالله تورنگ- علي ...