هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | فرهنگی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

فرهنگي

(صورتجلسه کمیسیون فرهنگی)***۲۰/۹/۱۳۹۲

(صورتجلسه  كميسيون فرهنگي)   جلسه كميسيون فرهنگي شورا درساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ20/9/92  به رياست آقاي  روح اله آذرگشت و ساير اعضاء در سالن اجتماعات  شورا تشكيل  و پس از تلاوت آياتي از كلام  اله مجيد آقاي آذرگشت رياست جلسه در رابطه با مسائل فرهنگي ...

(صورتجلسه کمیسیون فرهنگی)***۱۳/۹/۱۳۹۲

(صورتجلسه  كميسيون فرهنگي)   جلسه كميسيون فرهنگي شورا درساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ13/9/92  به رياست آقاي  روح اله آذرگشت و ساير اعضاء در سالن اجتماعات  شورا تشكيل  و پس از تلاوت آياتي از كلام  اله مجيد آقاي آذرگشتگزارشي از تحقيقات در رابطه با مسائل فرهنگي ...

(صورتجلسه کمیسیون فرهنگی)***۶/۹/۹۲

(صورتجلسه  كميسيون فرهنگي)   جلسه كميسيون فرهنگي شورا درساعت 8:30  صبح روز چهارشنبه مورخ 6/9/92  به رياست آقاي  روح اله آذرگشت و ساير اعضاء در سالن اجتماعات  شورا تشكيل                               گرديد.   پس از تلاوت آياتي از كلام  اله مجيد آقاي آذرگشت ضمن خير مقدم به حضور اعضاء در ...

کمیسیون فرهنگی مورخ۱۵/۸/۹۲

(صورتجلسه  كميسيون فرهنگي)   جلسه كميسيون فرهنگي شورا در ساعت 8  صبح روز چهارشنبه مورخ15/8/92  به رياست آقاي قاسم صالحي نائب رئيس كميسيون فرهنگي  شورا و ساير اعضاء در سالن اجتماعات تشكيل و پس از ذكر صلوات  نسبت به نامه هاي ارجاعي بشرح ذيل اتخاذ تصميم ...

کمیسیون فرهنگی مورخ ۰۱/۰۸/۹۲

(صورتجلسه  كميسيون فرهنگي)   جلسه كميسيون فرهنگي شورا در ساعت 8  روز چهارشنبه مورخ1/8/92  به رياست آقاي روح  اله آذرگشت و  ساير اعضاء  درسالن اجتماعات تشكيل و پس از ذكر صلوات  موارد ذيل اتخاذ تصميم گرديده است . بند 1:  مقرر گرديد با هماهنگي مركز پژوهش صندوق ...