هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | طرح و برنامه
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.   'پیامبر اکرم(ص)'

طرح و برنامه

کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری ۰۸/۰۸/۹۲

«صورتجلسه»  جلسه   كميسيون طرح و  برنامه و توسعه   شهري شوراي اسلامي شهر آمل  در ساعت 10  صبح  روز چهارشنبه   مورخه8/8/92   به رياست آقاي دكتر  فرزين محمودي پاتي  ‌ و با حضور  اعضاء و مهمانان جلسه در سالن اجتماعات شورا تشكيل  گرديد. ابتدا دكتر محمودي ضمن خير مقدم ...

کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری ۰۱/۰۸/۹۲

«صورتجلسه»  جلسه   كميسيون طرح و  برنامه و توسعه   شهري شوراي اسلامي شهر آمل  در ساعت 10  صبح  روز چهارشنبه   مورخه1/8/92   به رياست آقاي دكتر  فرزين محمودي پاتي  ‌ و ساير اعضاء و مهمانان جلسه در سالن اجتماعات شورا تشكيل  گرديد. پس از ذكر صلوات آقاي ابراهيم زاده ...

کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری ۲۳/۰۷/۹۲

«صورتجلسه»  جلسه   كميسيون طرح و  برنامه و توسعه   شهري شوراي اسلامي شهر آمل  در ساعت 10  صبح  روز سه شنبه   مورخه23/7/92   به رياست آقاي دكتر  فرزين محمودي پاتي  ‌ در  سالن اجتماعات شورا تشكيل و  پس از بحث و تبادل نظر در   خصوص نامه هاي واصله ...

کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری ۱۰/۰۷/۹۲

«صورتجلسه»  جلسه   كميسيون طرح و  برنامه و توسعه   شهري شوراي اسلامي شهر آمل  در ساعت 10  صبح  روز  چهارشنبه   مورخه 10/7/92   به رياست آقاي دكتر  فرزين محمودي پاتي  و  ساير اعضا ء‌ در  سالن اجتماعات شورا تشكيل و در رابطه با نامه هاي ارجاعي به كميسيون ...