هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | طرح و برنامه
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

طرح و برنامه

کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری***۲۰/۹/۱۳۹۲

«صورتجلسه» جلسه    كميسيون طرح و  برنامه و توسعه   شهري شوراي اسلامي شهر آمل  ساعت10  صبح  روز چهارشنبه   مورخه20/9/92   به رياست آقاي دكتر  فرزين محمودي پاتي  ‌ و مهمانان و ساير اعضاء در سالن اجتماعات شورا تشكيل گرديد.    ابتدا دكتر محمودي ضمن خير مقدم به مهمانان و ...

کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری *** ۱۳/۹/۹۲

 «صورتجلسه   كميسيون طرح و برنامه و توسعه شهري »  بر اساس  هماهنگي قبلي جهت بازديد از شركت خزر الكتريك اعضاء محترم شورا و كارشناسان ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/9/92  در سالن اجتماعات شركت خزر الكتريك  به اتفاق هيئت  مديره شركت حضور يافتند . ابتداء مهندس ...

کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری***۶/۹/۱۳۹۲

«صورتجلسه»  بر حسب دعوت نامه شماره  4007/ش/92-3/9/92 شوراي اسلامي  شهر آمل جلسه    كميسيون طرح و  برنامه و توسعه   شهري شوراي اسلامي شهر آمل  در ساعت 10:30  صبح  روز چهارشنبه   مورخه6/9/92   به رياست آقاي دكتر  فرزين محمودي پاتي  ‌ و ساير اعضاء  و مهممانان در سالن اجتماعات ...

کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری ۱۳/۰۶/۹۲

                                                                                                «صورتجلسه»                                                                                          شماره 13  جلسه   كميسيون طرح و  برنامه و توسعه  شوراي اسلامي شهر آمل  در ساعت 10  صبح  روز  چهارشنبه   مورخه 13/6/92   به رياست آقاي دكتر  فرزين محمودي پاتي  و  ساير اعضا ء‌ در  سالن اجتماعات شورا تشكيل و پس از  بحث و ...

کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری ۱۵/۰۸/۹۲

«صورتجلسه»  جلسه   كميسيون طرح و  برنامه و توسعه   شهري شوراي اسلامي شهر آمل  در ساعت 10  صبح  روز چهارشنبه   مورخه15/8/92   به رياست آقاي دكتر  فرزين محمودي پاتي  ‌ و با حضور  اعضاء و مهمانان جلسه در سالن اجتماعات شورا تشكيل  و پس از  ذكر صلوات نسبت ...