هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | اجتماعی و ورزشی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'

اجتماعي و ورزشي

کمیسیون اجتماعی ۰۲/۰۴/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره10 جلسه كميسيون  اجتماعي شورا در ساعت 11  صبح روز  ‌شنبه مورخه 2/4/92   به رياست حاج علي قاسمي و ساير اعضاء در سالن اجتماعات  شورا تشكيل و پس از ذكر صلوات نسبت به نامه‌هاي ارجاعي به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: بند ...

کمیسیون اجتماعی ۲۷/۰۳/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره9 جلسه كميسيون  اجتماعي شورا در ساعت 8  صبح روز دو‌شنبه مورخه 27/3/92   به رياست حاج علي قاسمي و ساير اعضاء در سالن اجتماعات  شورا تشكيل و پس از ذكر صلوات نسبت به نامه‌هاي ارجاعي به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: بند ...

کمیسیون اجتماعی ۱۱/۰۳/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره7 جلسه كميسيون  اجتماعي شورا در ساعت 10  صبح روز ‌شنبه مورخه 11/3/92 به رياست آقاي  علي قاسمي در سالن اجتماعات  شورا با ذكر صلوات آغاز  و سپس نسبت به نامه‌هاي ارجاعي به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است،‌ضمناً مقرر گرديد در ...

کمیسیون اجتماعی ۰۵/۰۳/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره6 بر حسب دعوتنامه شماره 728/ش/92-30/2/92 جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا در ساعت 10  صبح روز يك‌شنبه مورخه 5/3/92 به رياست آقاي  سيّد  محمّد پژومان و مهمان جلسه آقاي مهندس علي‌زاده معاون خدمات شهرداري در سالن اجتماعات با ذكر صلوات آغاز  گرديد ...

کمیسیون اجتماعی ۲۱/۰۲/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره5 جلسه كميسيون اجتماعي  شوراي اسلامي شهر آمل  در  ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 21/2/92   به  رياست آقاي محمدحسن روحي  و  ساير اعضاء در سالن اجتماعات با ذكر صلوات آغاز  و سپس   نسبت به نامه‌هاي ارجاعي به شرح ذيل اتخاذ تصميم ...

کمیسیون اجتماعی ۱۴/۰۲/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره4 جلسه كميسيون اجتماعي  شوراي اسلامي شهر آمل  در  ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 14/2/92   به  رياست آقاي محمدحسن روحي  و  ساير اعضاء در سالن اجتماعات تشكيل و پس از ذكر صلوات   نسبت به نامه‌هاي ارجاعي به شرح ذيل اتخاذ تصميم ...

کمیسیون اجتماعی ۰۷/۰۲/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره3 جلسه كميسيون اجتماعي  شوراي اسلامي شهر آمل  در  ساعت  11 صبح روز شنبه مورخه7/2/92   به  رياست آقاي محمدحسن روحي  و  ساير اعضاء در سالن اجتماعات شورا با ذكر صلوات آغاز و سپس  نسبت به نامه‌هاي ارجاعي به شرح ذيل اتخاذ تصميم ...

کمیسیون اجتماعی ۳۱/۰۱/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره2 جلسه كميسيون اجتماعي  شوراي اسلامي شهر آمل  در  ساعت  11 صبح روز شنبه مورخه 31/1/92   به  رياست آقاي محمدحسن روحي  و  ساير اعضاء و مهمان جلسه آقاي مهندس شيرسوار  در سالن اجتماعات شورا تشكيل  و پس از ذكر صلوات  نسبت به ...