هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | اجتماعی و ورزشی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (عج)

اجتماعي و ورزشي

کمیسیون اجتماعی ۰۷/۰۷/۹۲

        كميسيون اجتماعي                                                                    برحسب دعوت نامه شماره  3001/ش/92-4/7/92 جلسه   كميسيون  اجتماعي ورزشي شورا در ساعت 16  روز يكشنبه   مورخه7/7/92   به رياست آقاي خسرو ابراهيم‌زاده رياست شورا و ساير اعضاء  و مهمانان جلسه آقاي نائيج  رياست اداره ورزش و جوانان آمل و آقاي يحيي پور   رياست ...

کمیسیون اجتماعی ۱۷/۶/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                            شماره18  جلسه   كميسيون  اجتماعي ورزشي شوراي اسلامي شهر آمل در ساعت 16 صبح روز يك‌ شنبه   مورخه 17/6/92   به رياست آقاي خسرو ابراهيم‌زاده رياست شورا و ساير اعضاء ‌ در  سالن اجتماعات  تشكيل گرديد. ابتدا آقاي ابراهيم‌زاده ضمن خير مقدم به همكاران در ...

کمیسیون اجتماعی ۲۶/۵/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                            شماره16  جلسه   كميسيون  اجتماعي شوراي اسلامي شهر آمل در ساعت 9 صبح روز  شنبه   مورخه 26/5/92   به رياست آقاي علي قاسمي و ساير اعضا ء‌ در  سالن اجتماعات شورا تشكيل و پس از ذكر صلوات نسبت به نامه‌هاي  واصله به شرح ذيل ...

کمیسیون اجتماعی ۱۲/۵/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                            شماره15  جلسه   كميسيون  اجتماعي شوراي اسلامي شهر آمل در ساعت  8 صبح روز  شنبه   مورخه 12/5/92   به رياست آقاي علي قاسمي و ساير اعضا ء‌ در  سالن اجتماعات شورا تشكيل و پس از ذكر صلوات نسبت به نامه‌هاي  واصله به شرح ذيل ...

کمیسیون اجتماعی ۵/۵/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                            شماره14  جلسه   كميسيون  اجتماعي شوراي اسلامي شهر آمل در ساعت  10 صبح روز  شنبه   مورخه 5/5/92   به رياست آقاي علي قاسمي و ساير اعضا ء‌ در  سالن اجتماعات شورا تشكيل و پس از ذكر صلوات نسبت به نامه‌هاي ارجاعي به شرح ذيل ...

کمیسیون اجتماعی ۲۹/۴/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                            شماره13 بر حسب دعوتنامه شماره 1758/ش/92- 26/4/92     جلسه   كميسيون  اجتماعي شوراي اسلامي شهر آمل در ساعت  8صبح روز  شنبه   مورخه  29/4/92   به رياست آقاي علي قاسمي و با حضورساير اعضا ء‌و مهمانان جلسه آقايان آراميده و اكبر كريمي سرپرست سازمان تاكسيراني در ...

کمیسیون اجتماعی ۲۲/۴/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره12 جلسه   كميسيون  اجتماعي شوراي اسلامي شهر آمل در ساعت 9 صبح روز  شنبه   مورخه 22/4/92   به رياست آقاي قاسمي و با حضورساير اعضا ء‌و مهمانان جلسه آقاي عابدي در سالن اجتماعات شورا تشكيل و پس از ذكر صلوات آقاي قاسمي درخصوص ...

کمیسیون اجتماعی ۱۵/۰۴/۹۲

××××××        كميسيون اجتماعي      ××××××                                                             شماره11 با استعانت از خداوند مستعان  كميسيون  اجتماعي شوراي اسلامي شهر آمل جهت بررسي و تصميم‌سازي پيشنهادات شرح ذيل رأس ساعت 11 صبح شنبه   مورخه 15/4/92   با حضور اعضاي محترم برگزار گرديد: بند اول: نامه درخواست كمك جناب آقاي نوراله تقي‌پور فرزند عنايت موضوع ...