هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | اجتماعی و ورزشی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

اجتماعي و ورزشي

کمیسیون اجتماعی***۱۷/۹/۱۳۹۲

كميسيون اجتماعي بر حسب  دعوت نامه  شماره 4212/ش/92-14/9/92  جلسه  كميسيون  اجتماعي ورزشي شورا در ساعت  15   روز يكشنبه   مورخه 17/9/92   به رياست آقاي خسرو ابراهيم‌زاده رياست شورا و ساير اعضاء   و مهمان جلسه ، رياست محترم هيئت بوكس در سالن اجتماعات  شورا تشكيل گرديد.   پس از ...

کمیسیون اجتماعی*** ۱۰/۹/۱۳۹۲

كميسيون اجتماعي بر حسب  دعوت نامه  شماره 4049/ش/92-5/9/92  جلسه  كميسيون  اجتماعي ورزشي شورا در ساعت  16    روز يكشنبه   مورخه10/9/92   به رياست آقاي خسرو ابراهيم‌زاده رياست شورا و ساير اعضاء   و مهمان جلسه ، آقاي كريمي سرپرست سازمان تاكسيراني در سالن اجتماعات  شورا تشكيل گرديد.   پس از ...

کمیسیون اجتماعی۳/۹/۹۲

كميسيون اجتماعي بر حسب  دعوت نامه  شماره 3936/ش/92-29/8/92  جلسه  كميسيون  اجتماعي ورزشي شورا در ساعت  16    روز يكشنبه   مورخه3/9/92   به رياست آقاي خسرو ابراهيم‌زاده رياست شورا و ساير اعضاء   و مهمانان جلسه ، رياست محترم اطاق اصناف و رياست محترم اداره صنعت و معدن  و تجارت    ...

کمیسیون اجتماعی ۱۴/۷/۹۲

        كميسيون اجتماعي                                                                   جلسه   كميسيون  اجتماعي ورزشي شورا در ساعت 16  روز يكشنبه   مورخه14/7/92   به رياست آقاي خسرو ابراهيم‌زاده رياست شورا و ساير اعضاء  در  سالن اجتماعات تشكيل گرديد.  پس از تلاوت آياتي از كلام اله مجيد آقاي ابراهيم زاده رياست شورا ضمن خير مقدم به ...