هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسات رسمی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

جلسات رسمی

صورتجلسه ۵/۸/۹۲

                                                                                                                                 « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1398/51                                      عنوان جلسه :  عادي                  روز: يكشنبه                                             مورخ:5/8/92 شروع جلسه: 18            ساعت ختم:21              رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين جلسه:                          غائبين جلسه: دستور کارجلسه: 1)      نامه شماره 1222/92-26/6/92 شهرداري آمل موضوع پيشنهادي نقل و ...

صورتجلسه ۱/۸/۹۲

                                                                                                                                 « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل»   شماره جلسه: 1397/50                       عنوان جلسه : عادي                              روز: چهارشنبه                                             مورخ:1/8/92 شروع جلسه: 18            ساعت ختم:21              رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين جلسه: آقاي  امير سليماني شهردارآمل و آقاي عادل غلامي ملي پوش واليبال                             دستور ...

جلسه رسمی *** ۲۴/۰۶/۱۳۹۲

« صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1388/41                  عنوان جلسه : عادي                        روز:يكشنبه                     مورخ:24/6/92 شروع جلسه: 18                                     ساعت ختم:21                                  محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا اعضاءحاضر: خسرو ابراهيم‌زاده- مسعود تسليمي– خديجه قدرت- اكبر يوسفي‌نژاد- فردوس قرباني- نبي‌اله توسلي – اسدالله تورنگ-روح‌اله آذرگشت- علي قاسمي- فرزين محمودي ...

جلسه رسمی *** ۲۰/۰۶/۱۳۹۲

« صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1387/40                  عنوان جلسه : عادي                        روز:چهارشنبه                     مورخ: 20/6/92 شروع جلسه: 18                                     ساعت ختم:21                                  محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا اعضاءحاضر: خسرو ابراهيم‌زاده- مسعود تسليمي– خديجه قدرت- اكبر يوسفي‌نژاد- فردوس قرباني- نبي‌اله توسلي – اسدالله تورنگ-روح‌اله آذرگشت- علي قاسمي- فرزين ...

جلسه رسمی ۱۷/۰۶/۱۳۹۲

« صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1386/39                      عنوان جلسه : عادي                        روز: يك‌‌شنبه                        مورخ: 17/6/92 شروع جلسه: 18                    ساعت ختم:21             محل تشكيل جلسه :                  رياست جلسه :خسرو ابراهيم زاده اعضاءحاضر: خسرو ابراهيم‌زاده- مسعود تسليمي– خديجه قدرت- اكبر يوسفي‌نژاد- فردوس قرباني- نبي‌اله توسلي – اسدالله تورنگ-روح‌اله آذرگشت- علي ...

جلسه رسمی ***۱۲/۰۶/۱۳۹۲

« صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1385/38                      عنوان جلسه : عادي                        روز: سه‌شنبه                        مورخ: 12/6/92 شروع جلسه: 18                                       ساعت ختم:30/20                                محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا اعضاءحاضر: خسرو ابراهيم‌زاده- مسعود تسليمي– خديجه قدرت- اكبر يوسفي‌نژاد- فردوس قرباني- نبي‌اله توسلي – اسدالله تورنگ-روح‌اله آذرگشت- علي قاسمي- ...

جلسه رسمی *** مورخ: ۱۲/۶/۹۲

« صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1384/37                      عنوان جلسه : فوق‌العاده                        روز: سه‌شنبه                        مورخ: 12/6/92 شروع جلسه: 15/9                              ساعت ختم: 11                                              محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا اعضاءحاضر: خسرو ابراهيم‌زاده- مسعود تسليمي– خديجه قدرت- اكبر يوسفي‌نژاد- فردوس قرباني- نبي‌اله توسلي – اسدالله تورنگ- روح‌اله آذرگشت- ...