هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسات رسمی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'

جلسات رسمی

جلسه رسمی *** مورخ ۹۸/۲/۸

                       

جلسه رسمی *** مورخ ۹۸/۲/۴

                                                   

جلسه رسمی *** مورخ ۹۸/۱/۲۷

                               

جلسه رسمی *** مورخ ۹۸/۱/۲۵