هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | معرفی مرکز
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

معرفی مرکز

مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

  آشنايي با مركز پژوهش شوراي اسلامي شهر آمل معرفي مركز با نگاهي به سابقه پژوهش و كار پژوهشي در مديرت شهري ايران خواهيم دانست كه شهرداري ها و شوراها در اين حوزه جايگاه مناسبي را ندارند و تنها برخي از كلانشهرها و مادرشهرهاي كشور گام هايي در ...