هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | معرفی مرکز
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.   'پیامبر اکرم(ص)'

معرفی مرکز

مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

  آشنايي با مركز پژوهش شوراي اسلامي شهر آمل معرفي مركز با نگاهي به سابقه پژوهش و كار پژوهشي در مديرت شهري ايران خواهيم دانست كه شهرداري ها و شوراها در اين حوزه جايگاه مناسبي را ندارند و تنها برخي از كلانشهرها و مادرشهرهاي كشور گام هايي در ...