هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | اساس نامه مرکز
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (عج)

اساس نامه مرکز

اساسنامه مرکز پژوهش شورای اسلامی شهرآمل

                              اساسنامه                 مركز پژوهش شوراي اسلامي شهرآمل                                                         تهيه وتنظيم :                                    مركزپژوهش شوراي اسلامي شهر آمل                                                           تير91 اساسنامه مركز پژوهش شوراي اسلامي شهرآمل    مقدمه مركز مطالعات و پژوهشهاي شوراي اسلامي شهر به عنوان بازوي علمي ـ تحقيقاتي با هدف انجام مطالعات به منظور ارائه نظرات كارشناسي و ...