هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | مقدمه
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

مقدمه

مقدمه

در جهت رفع مشكلات مردم ، توزيع عادلانه خدمات در سطح شهر ، تمركز زدايي و بهره گيري ار ديدگاه هاي آحاد مردم و مشاركت پايدار ، همچنين در جهت تحقق قانون شوراها و تقويت هر چه بيشتر مشاركت شهروندان درساماندهي ، توسعه و جلب ...