شورای اسلامی شهر آمل | وظایف و اختیارات
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر 34 ماده و 9 تبصره  در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد   1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن ...