هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | وظایف و اختیارات
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر 34 ماده و 9 تبصره  در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد   1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن ...