هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | سید رمضان حسینی مقدم
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


سید رمضان حسینی مقدم

کارشناس روابط عمومیramzan hoseini 2


4 × 7 =

کلمات کلیدی: