هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | سید رمضان حسینی مقدم
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


سید رمضان حسینی مقدم

کارشناس روابط عمومیramzan hoseini 2


4 × = 16

کلمات کلیدی: