شورای اسلامی شهر آمل | فرزین محمودی پاتی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کندفرزین محمودی پاتی

 

متولد۱۳۵۹ – دکترای برنامه ریزی شهری
مسئول کمیسیون فنی و شهرسازی شورا
مسئول کمیسیون تملکات ( تعریض )
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران
مشاور کمیته عمران شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی
تالیفات : ۱-سیاستهای مدیریت زمین شهری – انتشارات شهیدی
۲-راهنمای تدوین برنامه های استراتژیک برای شهرها ( رویکردهای CDS – CWS, LED – انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
۳-راهنمای زبان انگلیسی دانشجویان معماری – انتشارات طحان


9 − = 2

کلمات کلیدی: