هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | مهدی کاظمی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


مهدی کاظمی

انتظامات و اطلاعات

DSC_3779


× 2 = 4

کلمات کلیدی: