هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | مقدمه
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.   'پیامبر اکرم(ص)'


مقدمه

در جهت رفع مشکلات مردم ، توزیع عادلانه خدمات در سطح شهر ، تمرکز زدایی و بهره گیری ار دیدگاه های آحاد مردم و مشارکت پایدار ، همچنین در جهت تحقق قانون شوراها و تقویت هر چه بیشتر مشارکت شهروندان درساماندهی ، توسعه و جلب همکاری آنان با هدف ارتقاءکیفیت زندگی شهروندان، شورای اسلامی شهر آمل با عنایت به گسترش کالبدی شهر و عدم امکان برقراری ارتباط مستمر و تنگاتنگ با اهالی محلات و نواحی مختلف شهر در اقدامی پسندیده نهاد شورایاری درمحلات را  راه اندازیی ، و شهر آمل را به ۲۵ محله تقسیم و برای هر محله ۷ عضو اصلی و ۲ عضو را به عنوان

علی البدل انتخاب نموده است.

شورایاری در آمل از دوره شورای سوم آغاز شد وهمکاری تنگاتنگ شورایاران و شورای شهر باعث شد تا شورای چهارم  نیز با بررسی های  دقیق  درصدد تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آن برآمده و شورایاران فعال را شناسایی و جایگاه آنان را تقویت و برای شورایاران غیر فعال جایگزینی ازهمان محله در نظر گرفت که تحت نظر کمیسیون طرح و برنامه  به ریاست دکتر فرزین محمودی پاتی فعالیت مینمایند.


4 + = 10

کلمات کلیدی: