شورای اسلامی شهر آمل | مسعود تسلیمی ، نائب رییس
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)مسعود تسلیمی ، نائب رییس

.

نائب رییس شورای اسلامی شهر آمل

متولد ۱۳۶۰

دانشجوی دکترا رشته مدیریت

مدرس دانشگاه های آمل

مدرس مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران

مدیر بازرگانی و فروش شرکتها در آمل و مازندران

ارائه مقاله علمی در مجله بین المللی ISI (آی.اس.آی)

آدرس الکترونیکی :taslimishora4@gmail.com

 


6 − = 3

کلمات کلیدی: