هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | فرشید لیتکوهی ، نائب رییس
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


فرشید لیتکوهی ، نائب رییس

نائب رییس شورا و رییس کمیسیون فنی شورای اسلامی شهر آمل

متولد سال ۱۳۵۶

مهندس راه و ساختمان

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA

رییس نظام مهندسی ساختمان آمل ( دوره پنجم )

عضو هیئت رییسه نظام مهندسی ساختمان آمل طی ۴ دوره متوالی ( ۱۳۹۵ – ۱۳۸۷ )

رییس کانون مهندسین آمل ( دوره پانزدهم و شانزدهم )

عضو هیئت مدیره کانون مهندسین آمل طی ۳ دوره متوالی ( ۱۳۹۴ – ۱۳۸۸ )

سر ناظر و مدیر پروژه های اداری و درمانی سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶


7 × 7 =

کلمات کلیدی: