هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | مسلم مکاری ، نائب رییس
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (عج)


مسلم مکاری ، نائب رییس

  • نائب رییس شورای اسلامی شهر آمل
  • عضو هیئت رییسه شورا
  • نماینده شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری

 

 


+ 6 = 9

کلمات کلیدی: