هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | مسلم مکاری ، نائب رییس
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


مسلم مکاری ، نائب رییس

  • نائب رییس شورای اسلامی شهر آمل
  • عضو هیئت رییسه شورا
  • نماینده شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری

 

 


3 + = 12

کلمات کلیدی: