هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | کمیسیون فرهنگی مورخ15/8/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.   'پیامبر اکرم(ص)'


کمیسیون فرهنگی مورخ۱۵/۸/۹۲

(صورتجلسه  کمیسیون فرهنگی)

  جلسه کمیسیون فرهنگی شورا در ساعت ۸  صبح روز چهارشنبه مورخ۱۵/۸/۹۲  به ریاست آقای قاسم صالحی نائب رئیس کمیسیون فرهنگی  شورا و سایر اعضاء در سالن اجتماعات تشکیل و پس از ذکر صلوات  نسبت به نامه های ارجاعی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است .

بند ۱:  نامه مورخ ۷/۸/۹۲ سرکار خانم آذر  روحی در رابطه با اشتغال بکار فرزندش بنام آقای حسن اعظمی واز طرفی نامبرده تحت پوشش کمیته امداد امام  خمینی (ره)   قرار دارد مقرر گردید در این خصوص جهت وام خود اشتغالی به کمیته امداد  امام خمینی (ره) معرفی شود.

بند ۲:نامه مورخ ۱۲/۸/۹۲ هیئت امناء حسینیه  ثاراله در رابطه با کمک مالی جهت اتمام کارهای حسینیه مذکور در جلسه مطرح و پس از  بررسی مقرر گردید  نامه فوق جهت بررسی و مساعدت و در صورت  امکان به شهردار ارسال شود.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۰ خاتمه یافت .

 

اعضاء حاضر در جلسه:

 

 قاسم صالحی            خسرو ابرهیم زاده     مسعود تسلیمی           خدیجه قدرت         علی  قاسمی     فرزین  محمودی پاتی

نائب رئیس

 

روح اله آذرگشت           قدرت اله نائیج نژاد          فردوس قربانی                  نبی اله توسلی               اکبر یوسفی نژاد                       

سید محمد پژومان            اسداله تورنگ                

 

 

 

 

 


5 + = 6

کلمات کلیدی: