هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری 15/08/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


کمیسیون طرح و برنامه و توسعه شهری ۱۵/۰۸/۹۲

«صورتجلسه»

 جلسه   کمیسیون طرح و  برنامه و توسعه   شهری شورای اسلامی شهر آمل  در ساعت ۱۰  صبح  روز چهارشنبه   مورخه۱۵/۸/۹۲   به ریاست آقای دکتر  فرزین محمودی پاتی  ‌ و با حضور  اعضاء و مهمانان جلسه در سالن اجتماعات شورا تشکیل  و پس از  ذکر صلوات نسبت به نامه های ارجاعی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم  گردیده است.

۱-مشروحه آقای شکراله شاکری یکی از ساکنین خیابان امام رضا (ع) -کوچه فرهمند در خصوص تعریض و عقب نشینی دیوار بیمارستان امام رضا (ع) و سایر موارد ذکر شده مطرح مقررگردید به شهرداری جهت همکاری اقدام نماید.

۲-نامه شماره ۱/۴۹۴۶۹-۸/۸/۹۲ شهرداری آمل در خصوص زیرسازی و آسفالت خیابان نور-فجر ۳۸ کوچه شهید قرائتی مطرح مقرر گردید پس از بازدید نتیجه در جلسه رسمی شورا مطرح گردد.

۳-نامه شماره ۳/۴۹۲۶۵۰-۷/۸/۹۲ شهرداری آمل در رابطه با آمار پروانه های صادره یکماهه مهر سال ۹۲ مطرح قرائت گردید.

۴-نامه شماره ۲/۴۹۷۷۶-۹/۸/۹۲ شهرداری آمل در خصوص آموزش موثر و عملی به کودکان جهت ایجاد زیرساخت های فرهنگی در عمل به مقررات راهنمایی و رانندگی طرح شهرک آموزش ترافیک مطرح مقرر گردید به شهرداری اعلام تا  طرح های مورد نظر تهیه و به شورا جهت تصمیمات ارائه نماید.

۵-برحسب دعوت نامه شماره ۳۶۷۳-ش/۹۲-۱۳/۸/۹۲ شورای اسلامی به مدیر عامل محترم شرکت لبنی کاله آمل در خصوص بررسی وتبادل نظر سرمایه گذاری مشترک در شهر آمل و پل عابر پیاده در سه راه نور مطرح  مقرر گردید ضمن بررسی و کارشناسی با جانمایی مناسب و با مشارکت شرکت کاله آمل و شهرداری احداث پل هوایی واقع در میدان ۱۷ شهریور روبروی مدرسه طالقانی طراحی و اقدام گردد.

۶-پیشنهاد گردید با توجه به ضرورت تردد مسیر به بیمارستان امام علی (ع) و شرکت کاله آمل مقرر گردید شهرداری جهت ادامه تعریض بلوار امام علی (ع) با مشارکت شهرداری و شرکت کاله طراحی مناسب تهیه و به شورا اعلام دارند.

 

 

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

 

 

 

دکتر فرزین محمودی پاتی       خسرو ابراهیم زاده                مسعود تسلیمی               سید محمد پژومان              علی قاسمی                  

   مسئول کمیسیون

 

اکبر یوسفی نژاد                     روح اله آذر گشت              خدیجه قدرت                   فردوس قربانی                 قاسم صالحی       

       

 

 قدرت اله نائیج نژاد        اسد اله  تورنگ          نبی اله توسلی


+ 3 = 8

کلمات کلیدی: