شورای اسلامی شهر آمل | کمیسیون اجتماعی3/9/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )


کمیسیون اجتماعی۳/۹/۹۲

کمیسیون اجتماعی

بر حسب  دعوت نامه  شماره ۳۹۳۶/ش/۹۲-۲۹/۸/۹۲  جلسه  کمیسیون  اجتماعی ورزشی شورا در ساعت  ۱۶    روز یکشنبه   مورخه۳/۹/۹۲   به ریاست آقای خسرو ابراهیم‌زاده ریاست شورا و سایر اعضاء   و مهمانان جلسه ، ریاست محترم اطاق اصناف و ریاست محترم اداره صنعت و معدن  و تجارت    شهرستان آمل در سالن اجتماعات  شورا تشکیل گردید.

 و پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آقای خسرو ابراهیم زاده ضمن خیر مقدم به  مهمانان جلسه در رابطه با مسائل و مشکلات اصناف و جلوگیری از دست فروشهای غیرمجاز در  سطح شهر و عدم پرداخت عوارضات از آنان  توضیحاتی را ارائه و پس از ریاست اطااق اصناف در رابطه با نداشتن مکان مناسب جهت نصب اعلامیه واحدهای تبلیغاتی و سایر موارد مطروحه توضیحاتی را ارائه و پس از آن نسبت به نامه های ارجاعی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.

۱-نامه  مورخ ۳/۹/۹۲ آقای بهروز عطائی سرمربی تیم والیبال کاله آمل در خصوص واگذاری زمین جهت احداث مجموعه ورزشی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامبرده در جلسه کمیسیون اجتماعی ورزشی  شورا دعوت بعمل آید.

۲-نامه مورخ ۲۶/۸/۹۲ هیئت امناء تکیه بنی هاشمی در خصوص مساعدت در ساخت ابوالفضلی ، فاطمیه و سرویس بهداشتی تکیه مذکور مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا در خصوص مصالح مساعدت بعمل آورد.

۳-نامه مورخ ۲/۹/۹۲ آقای یداله پور رحمانی  یکی از آزاده – جانباز در خصوص تخفیف و مساعدت در پراخت هزینه روکش آسفالت کوچه واقع در خیابان امام رضا (ع) رضوان ۲۷ انتهای کوچه طاهری مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا پس از اخذ ۱۰% بابت خودیاری از اهالی اخذ و اقدام نماید.

۴-نامه مورخ ۲/۹/۹۲ هیئت تکواندو آمل در خصوص کمک و مساعدت مالی مطرح و پس از بررسی قرائت شده است.

۵-نامه مورخ ۲۸/۸/۹۲ ساکنین خیابان بلوار طبرسی-کوچه غروی ۱۲ در خصوص مساعدت و تخفیف در پرداخت هزینه زیرسازی و آسفالت و حفر چاه در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا پس از اخذ ۱۰% بابت خودیاری زیرسازی و آسفالت و ۲۰% حفر چاه اقدام و نتیجه را به شورا اعلام دارند.

 

۶-نامه مورخ ۷/۸/۹۲ ساکن خیابان نور-کوچه شهید نور علی محمدی فجر ۳۸ در خصوص مساعدت و تخفیف در پرداخت هزینه  زیرسازی و آسفالت و حفر چاه در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید شهرداری با ۱۰% تخفیف بابت زیرسازی و آسفالت و ۲۰% حفر چاه از اهالی اخذ و اقدام و نتیجه را به شورا اعلام دارند.

۷-نامه مورخ ۲۸/۸/۹۲ ساکنین خیابان بلوار بسیج خاور محله لاله ۲ در خصوص مساعدت و تخفیف در پرداخت هزینه زیرسازی و آسفالت کوچه در جلسه  مطرح و پس از بررسی مقرر گردید شهرداری با اخذ ۱۰% بابت خودیاری از اهالی اخذ و اقدا م و نتیجه را به شورا اعلام دارند.

۸-نامه مورخ ۲۸/۸/۹۲ آقای سید رمضان بابائیان ساکن خیابان امام رضا (ع) رضوان ۶۰ در خصوص مساعدت در پرداخت عوارضی و جریمه ماده صد در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا برابر مقررات در این خصوص اقدام نماید.

۹-نامه مورخ  ۲/۹/۹۲ آقای مهدی غلامی در رابطه با تأسیس دفتر خبری در شهر آمل در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به سوابق نامبرده در امر خبرنگاری مقرر گردید تقاضای نامبرده به شهرداری ارسال تا در این خصوص با صدا و سیما مذاکره بعمل آورد.

۱۰-نامه مورخ ۲۷/۸/۹۲ آقای رضا نیک منش در خصوص مساعدت در پرداخت هزینه حق امتیاز تاکسی بی سیم در جلسه مطرح و پس از بررسی  مقرر گردید نامه فوق به سازمان تاکسیرانی جهت رسیدگی ارسال شود.

۱۱-نامه مورخ ۳/۹/۹۲ آقای شالیکار در خصوص پیاده روسازی در خیابان امام رضا کوچه رحیمی رضوان ۳۹ نبش کوچه مروارید ۹ در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا ضمن بازدید از محل و نسبت به رفع مشکل اهالی اقدام نماید./ا

 

جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات به پایان رسید.

 اعضای حاضر در جلسه :

 

خسرو ابراهیم زاده                مسعود تسلیمی                       اکبر یوسفی‌نژاد                         علی قاسمی                                      خدیجه قدرت                                                        

 

 

قدرت اله نائیج نژاد           سید محمد پژومان                     نبی اله توسلی                        قاسم صالحی                                 روح اله آذرگشت 

    

 

 اسداله تورنگ                  فرزین محمودی پاتی              فردوس قربانی                      

                                                       

 

 

 

 


× 1 = 1

کلمات کلیدی: