هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | کمیسیون اجتماعی***17/9/1392
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.   'پیامبر اکرم(ص)'


کمیسیون اجتماعی***۱۷/۹/۱۳۹۲

کمیسیون اجتماعی

بر حسب  دعوت نامه  شماره ۴۲۱۲/ش/۹۲-۱۴/۹/۹۲  جلسه  کمیسیون  اجتماعی ورزشی شورا در ساعت  ۱۵   روز یکشنبه   مورخه ۱۷/۹/۹۲   به ریاست آقای خسرو ابراهیم‌زاده ریاست شورا و سایر اعضاء   و مهمان جلسه ، ریاست محترم هیئت بوکس در سالن اجتماعات  شورا تشکیل گردید.

  پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آقای خسرو ابراهیم زاده ضمن خیر مقدم به مهمان جلسه و اعضاء شورا در رابطه با ورزش مذکور و حمایت آنان و توضیحات ریاست هیئت بوکس در این خصوص و نسبت به نامه های ارجاعی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.

۱-نامه مورخ ۱۷/۹/۹۲ ساکنین خیابان امام رضا رضا (ع) رضوان ۵۷ کوی شهیدان اقدسی ۱۲ و شهید روحی  در رابطه با مساعدت و تخفیف در پرداخت هزینه زیرسازی و آسفالت کوچه مطرح و پس از بررسی با ۱۰% تخفیف موافقت مقرر گردید موضوع جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال شود.

۲-نامه شماره ۱۹۹/ه -۱۶/۹/۹۲ ریاست هیئت والیبال سپاه کربلا مازندران در رابطه با شرکت در مسابقات کشوری و حمایت و همکاری به آن هیئت در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت همکاری به شهرداری ارسال شود.

۳-نامه مورخ ۱۷/۹/۹۲ آقای علی قربانی در رابطه با اعتراض پرداخت عوارض کسری پارکینگ واقع در بلوار بسیج لاله ۱۶ جنب مدرسه شهید احمد طاهری در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا جهت رفع مشکل نامبرده پرونده مربوط را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نماید.

۴-نامه شماره۳۱۴/۸۶۱-۳۰/۸/۹۲ فرمانداری محترم ویژه شهرستان آمل منضم به درخواست خانم گلنسا ولی در خصوص مساعدت جهت تعمیر مسکن در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت مساعدت به شهرداری ارسال شود.

۵-نامه مورخ ۱۳/۹/۹۲ ساکنین بلوار بسیج لاله ۴۴ درخصوص  مساعدت و تخفیف هزینه زیرسازی و آسفالت کوچه در جلسه مطرح و پس از بررسی با ۱۰% بابت خودیاری از اهالی اخذ شود موافقت مقرر گردید نامه فوق جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال شود.

۶-نامه مورخ ۱۴/۹/۹۲ ساکنین خیابان امام رضا (ع) انتهای باغ خانی کوچه شهید عنایت نژاد در خصوص مساعدت و تخفیف هزینه در پرداخت زیرسازی و آسفالت کوچه در جلسه مطرح و پس از بررسی با ۱۰% بابت خودیاری از اهالی اخذ شود موافقت مقرر گردید نامه فوق جهت اقدامات بعدی به شهرداری ارسال شود.

۷-نامه مورخ۱۷/۹/۹۲ هیئت امناء فاطمیه چلاوی راسته واقع در بلوار بسیج لاله ۲۸ در خصوص کمک مالی جهت تکمیل سربندی ساختمان فاطمیه در جلسه مطرح مقرر گردید موضوع جهت مساعدت  با توجه به سوابق به شهرداری ارسال شود.

 

 

۸-نامه مورخ ۱۰/۹/۹۲  هیأت امناء بازار روز مرکزی آمل در خصوص مساعدت در پرداخت هزینه حفاری جهت اجرای خط تلفن در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید در این مورد شهرداری بصورت رایگان اقدام نماید.

۹-نامه مورخ ۱۰/۹/۹۲ ساکنین بلوار بسیج لاله ششم و کوچه حافظ ۳ در رابطه با نصب حفاظ و آسفالت کوچه در حاشیه رودخانه جهت جلوگیری از خطرات احتمالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت رسیدگی  و اعلام نتیجه به شهرداری ارسال شود.

۱۰-نامه  مورخ ۲۷/۸/۹۲ آقای شکراله قربانی ساکن خیابان امام رضا (ع) تربیت ۱۵ در رابطه با تخفیف و مساعدت در پرداخت عوارضات و تراکم در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید با توجه به وضعیت نامبرده و از کار افتادگی به شهرداری اعلام   تا پرونده نامبرده را در کمیسیون توافق مستقر در شهرداری مطرح نماید.

۱۱-نامه شماره ۷۷-۱۶/۹/۹۲ مدیر عامل بنیاد فرهنگ مهر آمل در رابطه با کمک مالی جهت هزینه چاپ و نشر نخستین اثر آماده در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت مساعدت به شهرداری ارسال شود.

۱۲-نامه مورخ ۱۷/۹/۹۲ آقای عیسی قاسمی ساکن خیابان شهید بهشتی بلوار جانبازان جنب آتش نشانی در خصوص مساعدت و تخفیف در پرداخت عوارضات و کاربری در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید جهت مساعدت ، شهرداری پرونده نامبرده را در کمیسیون توافق مطرح نماید.

۱۳-نامه شماره ۳۶۹۹-۹/۹/۹۲ ریاست محترم اتاق اصناف آمل در رابطه با آگهی های تبلیغاتی و ارسال یک نسخه از پروانه کسب متقاضیان در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت بررسی  به سازمان آرامستان و کانونهای تبلیغاتی جهت ارسال شود.

۱۴-نامه شماره ۲/۴۹۴۶۹-۸/۸/۹۲ شهرداری آمل در خصوص زیرسازی و آسفالت کوچه واقع در خیابان نور-فجر ۳۸ کوچه شهید شهید قرائتی بمساحت ۴۴۰ مترمربع که هزینه آن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال برآورد گردید و از کل مبلغ به مأخذ ۱۰% بابت خودیاری از اهالی اخذ شود موافقت مقرر گردید جهت تصویب نهایی در جلسه رسمی شورا مطرح شود.

۱۵-نامه مورخ ۱۷/۹/۹۲ ریاست محترم باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در رابطه با معرفی آقای مجید تجن جاری و سرکار خانم مریم فرخی از اعضای تیم مخترعان واحد دانشگاهی و عضو پژوهشگران جوان نخبگان که موفق به کسب ۲ مدال نقره در مسابقات اختراعات جهانی آلمان ۲۰۱۳ شده اند در جلسه مطرح  و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا نسبت به تهیه و خریداری  تعداد ۲ عدد سکه به هر نفر یک عدد اقدام و نتیجه را به شورا اعلام دارند تا بنامبردگان اهداء گردد./ا

جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات به پایان رسید.

 اعضای حاضر در جلسه :

 

خسرو ابراهیم زاده                مسعود تسلیمی                       اکبر یوسفی‌نژاد                         علی قاسمی                                      خدیجه قدرت                                                        

 

 

قدرت اله نائیج نژاد           سید محمد پژومان                     نبی اله توسلی                     قاسم صالحی                                 روح اله آذرگشت 

    

 

 اسداله تورنگ                  فرزین محمودی پاتی              فردوس قربانی                      

                                                       

 

 

 

 


2 × = 12

کلمات کلیدی: