هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | کمیسیون اجتماعی 29/4/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )


کمیسیون اجتماعی ۲۹/۴/۹۲

××××××        کمیسیون اجتماعی      ××××××                                                            شماره۱۳

بر حسب دعوتنامه شماره ۱۷۵۸/ش/۹۲- ۲۶/۴/۹۲     جلسه   کمیسیون  اجتماعی شورای اسلامی شهر آمل در ساعت  ۸صبح روز  شنبه   مورخه  ۲۹/۴/۹۲   به ریاست آقای علی قاسمی و با حضورسایر اعضا ء‌و مهمانان جلسه آقایان آرامیده و اکبر کریمی سرپرست سازمان تاکسیرانی در سالن اجتماعات شورا تشکیل گردید.

پس از تلاوتی آیاتی از قرآن مجید  آقای قاسمی ریاست کمیسیون ضمن خیرمقدم به مهمانان جلسه در رابطه با درخواست آقای آرامیده توضیحاتی را ارائه و سپس آقای آرامیده درخصوص فروش بی‌سیم کد ۲۴۰ سایر موارد مطروحه توضیحاتی را ارائه و پس از آن آقای کریمی درمورد بی‌سیم یادشده که مربوط به سازمان می‌باشد و با توجه به سوابق آن توضیحاتی را ارائه در خاتمه مقرر گردید آقای کریمی سرپرست سازمان تاکسیرانی در اسرع وقت بیسیم کد ۲۴۰ مذکور را به فروش برساند و وجه آن را به آقای آرامیده پرداخت نماید، ضمناً  نسبت به نامه‌های ارجاعی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است :

بند اول:

نامه مورخه۲۵/۴/۹۲ آقای سیّدحشمت‌اله موسوی نماینده ساکن خیابان نور فجر ۳۸ در رابطه با تخفیف و مساعدت در پرداخت هزینه روکش آسفالت مطرح و پس از بررسی با ۱۰% بابت خودیاری از اهالی اخذ شود ‌موافقت،‌مقرر گردید به شهرداری اعلام گردد.

بند دوم:

نامه مورخه ۲۵/۴/۹۲ خانم شایسته حسن‌پور درخصوص کمک مالی و مشکلات ایجاد شده در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق به شهرداری اعلام تا از قدرالسهم آقای شهردار مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال از محل ماده ۱۷ به نامبرده پرداخت گردد.

بند سوم:

نامه مورخه ۲۹/۴/۹۲ خانم رقیه آقاجانی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

 

بند چهارم:

نامه مورخه ۲۶/۴/۹۲ آقای حسن مهاجری مطلق متقاضی کمک مالی جهت بخشی از هزینه تیم فوتسال در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد، ضمناً از فروشگاه آقای موسوی خریداری نماید.

بند پنجم:

نامه مورخه ۲۹/۴/۹۲ سرکار خانم مرضیه اصغرپور متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

بند ششم:

نامه مورخه ۲۹/۴/۹۲ آقای ناصر ولایی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به بیماری نامبرده و بابت بخشی از هزینه درمان مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد، ضمناً مشارالیه نیز به آشار عاطفه‌ها جهت کمک مالی معرفی گردد.

بند هفتم:

نامه مورخه ۲۲/۴/۹۲ خانم فرنگیس ورامینی درخصوص اخذ وام جهت قالیبافی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید جهت ادامه دادن شغل قالیبافی درخواست به فنی و حرفه‌ای شهرستان آمل معرفی تا در این مورد مساعدت بعمل آید.

بند هشتم:

نامه مورخه ۲۹/۴/۹۲ آقای سعید امیرکلایی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.ق۲۹/۴/۹۲

â     جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

       اعضای حاضر در جلسه :

 

                         علی قاسمی                                                                                                            محمّدحسن روحی                                                                                              سیّد  محمّد پژومان                                                                            قدرت‌اله‌نائیج‌نژاد

 

      سیّد قاسم حامدی                                                               سیّد عماد حسینی                                                                           خدیجه قدرت                                                                                   

 


− 4 = 2

کلمات کلیدی: