شورای اسلامی شهر آمل | کمیسیون اجتماعی 14/7/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


کمیسیون اجتماعی ۱۴/۷/۹۲

        کمیسیون اجتماعی                                                                  

جلسه   کمیسیون  اجتماعی ورزشی شورا در ساعت ۱۶  روز یکشنبه   مورخه۱۴/۷/۹۲   به ریاست آقای خسرو ابراهیم‌زاده ریاست شورا و سایر اعضاء  در  سالن اجتماعات تشکیل گردید.

 پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آقای ابراهیم زاده ریاست شورا ضمن خیر مقدم به اعضاء حاضر در جلسه و گرامیداشت هفته نیروی و نیز ضمن تسلیت شهادت امام محمد تقی (ع) و سپس نسبت بنامه های مشروحه ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.

بند۱-نامه مورخ ۱۴/۷/۹۲ ساکنین خیابان نور فجر ۱۶ کوچه شالیکار ۷ در خصوص تخفیف و مساعدت در پرداخت هزینه زیرسازی و آسفالت و حفر یک حلقه چاه در جلسه مطرح و پس از بررسی با ۱۰% خودیاری بابت زیر سازی و آسفالت  و ۲۰% بابت خودیاری حفر چاه موافقت مقرر گردید مراتب به شهرداری اعلام گردد.

بند۲-نامه مورخ ۱۴/۷/۹۲مربیان والیبال آمل در خصوص اجاره پارک بانوان و سالن کوثر  در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به سازمان پارکها و فضای سبز اعلام گردد که کلیه قرار دادها و نرخ سالن رابه شورا اعلام دارند.

بند۳ نامه مورخ ۱۰/۷/۹۲ آقای حسین روز بهی در خصوص پرداخت عوارض نوسازی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید برابر ضوابط عمل گردد.

بند۴-نامه مورخ ۹/۷/۹۲ ساکنین خیابان طالب آملی- کوچه تختی کوچه شهید فلاح در خصوص تخفیف هزینه زیرسازی و آسفالت و حفر چاه در جلسه مطرح و پس از بررسی با ۱۰% خودیاری بابت زیرسازی  و آسفالت و ۲۰% حفر چاه موافقت ، مقرر گردید موضوع به شهرداری اعلام گردد.

بند۵- شماره ۵۱۰/ف-۸/۷/۹۲ مرکز توانبخشی بابت عوارضی نوسازی مطرح و پس از بررسی مقرر گردید برابر ضوابط عمل شود.

۶-نامه مورخ ۷/۷/۹۲ رانندگان تاکسی شهر در خصوص پرداخت حق بیمه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت بررسی  و اعلام گزارش به سازمان تاکسیرانی ارسال شود.

بند ۷ نامه مورخ ۶/۷/۹۲ آقای محمد شایگان امینی نسب در خصوص اضافه هزینه که از سوی کانون دریافت میگردد در این مورد خانم قربانی پی گیری نماید.

 

 

 

 

بند ۸- نامه شماره ۱۶۷-۶/۷/۹۲ صندوق قرض الحسنه امام رضا (ع) در خصوص روشن شدن وضعیت زمین بازارروز امام رضا (ع) در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به سوابق قبلی مقرر گردید از سوی شهرداری پی گیری شود.

بند ۹-نامه شماره ۳۳/۴۲۱۴۷-۴/۷/۹۲ شهرداری آمل در خصوص پی گیری مصوبات شبکه        در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید در جلسه رسمی شورا با آقای شهردار مذاکره شود.

بند ۱۰- نامه مورخ ۶/۷/۹۲  اهالی و کسبه و کانونهای بازنشستگان شهرداری در خصوص بهسازی و ترمیم و پاکسازی خیابان آزادگان دوم جهت بررسی و اعلام نتیجه به شهرداری ارسال شود.

بند ۱۱-نامه شماره ۱۱۳۱۲/۱۱۱/د-۱۰/۷/۹۲ اداره امور مالیاتی شهرستان آمل در اختیار گذاشتن یک عدد استند تبلیغاتی متعلق به اداره مذکور با نصب یک عدد استند در وسط بلوار آیت اله طالقانی مقابل کوچه اباذر ۳۳ ورودی اداره مذکور در جلسه مطرح و پس از برسی مقرر گردید نامه مذکور به سازمان آرامستان ارسال تا در این مورد  فوق مساعدت بعمل آورد.

جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 اعضای حاضر در جلسه :

 

 خسرو ابراهیم‌زاده                                                                     آقای  تسلیمی                                                         خانم قدرت                                                                         آقای  یوسفی نژاد

 

خانم قربانی                                                                              آقای قاسمی                                                          آقای پژومان                                                                           آقای  نائیج نژاد

 

آقای آذر گشت                                                         آقای صالحی                                                          آقای   توسلی                                                                                  آقای  محمودی پاتی

 

 

 

 

 


9 × 5 =

کلمات کلیدی: