شورای اسلامی شهر آمل | کمیسیون اجتماعی*** 10/9/1392
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (عج)


کمیسیون اجتماعی*** ۱۰/۹/۱۳۹۲

کمیسیون اجتماعی

بر حسب  دعوت نامه  شماره ۴۰۴۹/ش/۹۲-۵/۹/۹۲  جلسه  کمیسیون  اجتماعی ورزشی شورا در ساعت  ۱۶    روز یکشنبه   مورخه۱۰/۹/۹۲   به ریاست آقای خسرو ابراهیم‌زاده ریاست شورا و سایر اعضاء   و مهمان جلسه ، آقای کریمی سرپرست سازمان تاکسیرانی در سالن اجتماعات  شورا تشکیل گردید.

  پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آقای خسرو ابراهیم زاده ضمن خیر مقدم به حضور اعضاء و بررسی وضعیت ۸ ماهه عملکرد سازمان تاکسیرانی و سایر موارد مطروحه توضیحاتی را ارائه و سپس نسبت به نامه های ارجاعی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.

۱-نامه شماره ۴۲۸۰-۲/۹/۹۲ سازمان تاکسیرانی آمل در خصوص حمل و نقل خطوط خط کهنه واقع  در خیابان                 امام رضا (ع) و  توضیحات آقای کریمی سرپرست سازمان تاکسیرانی مطرح و قرائت شده است.

۲-نامه شماره ۲۰-۶/۹/۹۲ مدیر عامل شرکت تعاونی جامعه ورزش آمل در رابطه با کمک مالی و خرید یکدستگاه آمبولانس مطرح و قرائت شده است.

۳-نامه مورخ ۷/۹/۹۲ آقای ولی اله سلطانی در رابطه با پرداخت عوارض مغازه واقع در بلوار بسیج-لاله ۱۶ مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا در این خصوص مساعدت و طبق مقررات اقدام نماید.

۴-نامه شماره ۴۵۳۹-۳/۹/۹۲ ریاست محترم اداره ورزش و جوانان آمل در خصوص مساعدت و پرداخت عوارض نوسازی مطرح مقرر گردید به شهرداری اعلام تا برابر مقررات مساعدت بعمل آورد.

۵-نامه شماره ۴۵۵-۶/۹/۹۲ ریاست محترم اداره ورزش و جوانان آمل درخصوص معرفی آقای جعفر نوائی مربی هیئت ورزش های همگانی صبحگاهی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامبرده در جلسه بعدی کمیسیون اجتماعی ورزشی شورا دعوت بعمل آید.

۶-نامه مورخ ۱۰/۹/۹۲ آقای ابراهیم مقیمی در رابطه با تخفیف و مساعدت در پرداخت عوارضات و جریمه ماده صد واقع در شهرک نبوت بلوار شهید منفرد نیاکی در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به وضعیت اعلام شده مقرر گردید شهرداری در این خصوص مساعدت بعمل آورد.

۷-نامه مورخ ۲۶/۸/۹۲ ساکنین خیابان طالقانی اباذر ۱۳ در خصوص تخفیف و مساعدت در پرداخت هزینه روکش آسفالت کوچه در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید شهرداری با ۱۰% تخفیف بابت خودیاری از اهالی اخذ و اقدامات بعدی را بعمل آورد.

۸-نامه مورخ ۱۰/۹/۹۲ آقای سید محمد علی جلالی در خصوص مجوز احداث کیوسک مطبوعاتی مطرح و پس از بررسی  مقرر گردید کمیسون فرهنگی شورا جهت اضافه نمودن آن نسبت به درخواستهای قبلی.

 

 

 

 

۹-نامه شماره ۴۲/آ-۲۵/۸/۹۲ ریاست کانون ناشنوایان شهرستان آمل در خصوص معرفی آقای مجتبی لطیفی       عضو کانون ناشنوایان دارنده مدال برنز مطرح و قرائت شده است.

۱۰-نامه شماره ۳۹۲۸-۱۸/۸/۹۲ سازمان تاکسیرانی آمل در خصوص شکوائیه شورایاری شهرک ایثار مطرح و قرائت شده است.

۱۱-نامه مورخ ۴/۹/۹۲ ساکنین خیابان نور-۲۰ متری شاهد کوچه دهم غربی در خصوص تخفیف و مساعدت در پرداخت هزینه زیرسازی و آسفالت مطرح و پس از بررسی با ۱۰% خودیاری از اهالی اخذ و اقدام نماید.

۱۲-نامه مورخ ۱۰/۹/۹۲ آقای عقیل علیزاده در رابطه با تخفیف و مساعدت در پرداخت عوارضات مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا در صورت امکان برابر مقررات اقدام نماید.

۱۳-نامه مورخ ۷/۸/۹۲ آقای اسماعیل تنکابنی مالک یکدستگاه بی سیم به کد ۱۹۶ و شماره اموال ۶۷۵ بوده که با اخطار مدیر عامل وقت تحویل سازمان نموده و تاکنون بی سیم  یاد شده  تحویل مشارالیه نگردیده مقرر گردید شهرداری نامه مذکور را جهت بررسی و پاسخ آن به سازمان تاکسیرانی ارسال و نتیجه را به شورا اعلام دارند.

۱۴-نامه مورخ ۶/۹/۹۲ ساکنین خیابان بلوار بسیج-لاله دوم فردوسی ۲۶ در رابطه با تخفیف و مساعدت در پرداخت هزینه زیرسازی و آسفالت مطرح و پس از بررسی  مقرر گردید شهرداری با ۱۰% تخفیف بابت خودیاری از اهالی اخذ تا اقدامات بعدی را بعمل آورد.

۱۵-نامه مورخ ۸/۹/۹۲ آقای قنبر لاریجانی پرسنل شهرداری در رابطه  با کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به وضعیت نامبرده مقرر گردید به شهرداری اعلام تا طبق روال قبلی در این خصوص مساعدت بعمل آورد.

جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات به پایان رسید.

 اعضای حاضر در جلسه :

 

خسرو ابراهیم زاده                مسعود تسلیمی                       اکبر یوسفی‌نژاد                         علی قاسمی                                      خدیجه قدرت                                                        

 

 

قدرت اله نائیج نژاد           سید محمد پژومان                     نبی اله توسلی                     قاسم صالحی                                 روح اله آذرگشت 

    

 

 اسداله تورنگ                  فرزین محمودی پاتی              فردوس قربانی                      

                                                        

 

 

 

 


1 × = 1

کلمات کلیدی: