هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | کمیسیون اجتماعی 07/07/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (عج)


کمیسیون اجتماعی ۰۷/۰۷/۹۲

        کمیسیون اجتماعی                                                                  

 برحسب دعوت نامه شماره  ۳۰۰۱/ش/۹۲-۴/۷/۹۲ جلسه   کمیسیون  اجتماعی ورزشی شورا در ساعت ۱۶  روز یکشنبه   مورخه۷/۷/۹۲   به ریاست آقای خسرو ابراهیم‌زاده ریاست شورا و سایر اعضاء  و مهمانان جلسه آقای نائیج  ریاست اداره ورزش و جوانان آمل و آقای یحیی پور   ریاست ‌  ورزش همگانی در  سالن اجتماعات تشکیل گردید.

و پس از ذکر صلوات سپس آقای ابراهیم زاده  ضمن خیر مقدم به مهمانان جلسه در رابطه با توسعه در امر ورزش و تعامل بیشتر با اداره ورزش و جوانان و تقدیر و تشکر از قهرمانان ورزش شهرستان آمل از جمله والیبال شرکت کاله و قهرمانان کشتی و برنامه های آینده توضیحاتی را ارائه و سپس آقای یحیی پور ریاست ورزش همگانی اعلام نمودند که ورزش فوق  قبل از انقلاب جایگاهی نداشته که بعد از انقلاب از سال ۸۵ در حوزه ورزش محلات در قالب یک فدراسیون از سال ۱۳۷۱ فدراسیون ورزش همگانی در کشور شکل گرفته است و نیز شعار همگانی یعنی ورزش برای من و برای یک گروه خاصی نیست و از بین ادارات شهرداری میتواند در ورزش همگانی سهیم باشد به خصوص در ورزش محلات در پارکها و غیره، ورزش در خانواده ها بایستی نهادینه شود علت                بیماری های امروز انسانها به دلیل عدم ورزش میباشداگر ورزش همگانی رشد نماید ،ورزش قهرمانی و پهلوانی نیز رشد میابد اگر مربی با دانش داشته باشیم در ایستگاه ورزشی در پارکها ورزش همگانی نیز رشد می نماید و همچنین در پایان وی تقویت ورزش همگانی را  یک امر مهم دانست و پس از آن آقای نائیج مسئول اداره ورزش و جوانان آمل توسعه ورزش همگانی را تأکید مقام معظم رهبری دانست و گفت در ورزش همگانی بایستی فرهنگ سازی شود وی ایستگاه اول پیرامون سپاه که از صببح بعد از نماز تا ۱۰ شب در حدود  ۴۰۰۰ هزار تا ۵۰۰۰ هزار نفر ورزش همگانی انجام میدهند  وسایل و تجهیزات برای ورزش همگانی مهیا میباشد مثلاً در پارکهای سطح شهر تجهیزات و وسایل بدن سازی موجود است و مردم را باید ترغیب و تشویق کنیم تا این ورزش رشد نماید در پایان با توضیحات اکثر اعضاء شورا در امر ورزش نسبت به نامه های ارجاعی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.

 

 

در خاتمه نسبت به نامه های ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم گردیده است

۱-نامه مورخ ۲/۷/۹۲ خانم تاج خانم عبدالهی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت مساعدت به آبشار عاطفه ها ارسال شود .

۲-نامه مورخ ۱/۷/۹۲ آقای ولیدی دررابطه با مساعدت و تخفیف در پرداخت هزینه حفر چاه و ترمیم و لکه گیری آسفالت مطرح و پس ار بررسی مقرر گردید نامه به کمیسیون فنی جهت بررسی ارسال شود.

۳-نامه آقای حسین روزگرد در خصوص مساعدت در پرداخت عوارضات و جریمه ماده صد مطرح مقرر گردید نامه فوق به شهرداری اعلام تا پرونده نامبرده را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نماید.

۴-نامه مورخ ۳/۷/۹۲ آقای منوچهر باقری در خصوص مساعدت در پرداخت هزینه زیرسازی و آسفالت کوچه واقع در خیابان شهید بهشتی فی مابین اندیشه ۵۷ و ۵۵ در جلسه مطرح و پس از بررسی با ۱۰% خودیاری از اهالی اخذ شود موافقت گردید به شهرداری اعلام شود.

۵-نامه مورخ ۲۴/۶/۹۲ آقای قدرت اله نهاوندیان رئیس هیئت کشتی آمل در رابطه با عوارض                  خانه کشتی و سالن ورزشی تختی در جلسه مطرح مقرر گردید نامه فوق به اداره ورزش و جوانان آمل ارسال تا اقدامات بعدی بعمل آید.

 

 

جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

 اعضای حاضر در جلسه :

 

 خسرو ابراهیم‌زاده                                                                     آقای  تسلیمی                                                         خانم قدرت                                                                         آقای  یوسفی نژاد

 

خانم قربانی                                                                              آقای قاسمی                                                          آقای پژومان                                                                           آقای  نائیج نژاد

 

آقای آذر گشت                                                         آقای صالحی                                                          آقای   توسلی               

 

 

 

 

 


3 × = 18

کلمات کلیدی: