هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | کتابخانه
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


کتابخانه

کتابخانه مرکز پژوهش

ردیف

عنوان

نویسنده

۱

تسهیلات خدمات شهری

احمد سعید نیا

۲

تأسیسات خدمات شهری

احمد سعید نیا

۳

کانون تمرکز شراکت ها

جانل پلامر(ترجمه: حمید خادمی)

۴

آسیب های اجتماعی در کلانشهر تهران

نوروز هاشم زهی

۵

ورزش همگانی و شهروندان تهرانی

علی اصغر سعیدی، مجید حیدری چروده، بهرام قدیمی

۶

بودجه و اقتصاد

عزیز دولتخواه، محمد حسن آبادی

۷

اصلاح الگوی مصرف در شهر

محمد رضا بمانیان/هادی محمودنژاد

۸

آشنایی با محدوده های شهری

میثم بصیرت

۹

آمار و روش های گرداوری و تحلیل

عزیز دولتخواه، هادی شیرزاد

۱۰

کاربرد GIS در مدیریت بحران

علی عسگری، پدرام رخشانی، اکبر اسماعیلی

۱۱

مبانی حمل و نقل شبه همگانی

علی غلامی، سید محمد مهدی امیری پور

۱۲

مروری بر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری

حمید یاری

۱۳

حمل و نقل شهری

احمد سعیدنیا

۱۴

منابع مالی و درآمدی دهیاری ها

علی کیانی راد

۱۵

ورزش در شهر تهران

بهرام قدیمی

۱۶

کلانشهر تهران و تکدی گری

جمال ادهمی، مهدی ترکمان، سمیرا کلهر دغا قله

۱۷

زنان، شهر و اخلاق شهروندی در قرآن

مسعود گلچین

۱۸

سلامت در زندگی اجتماعی-فرهنگ شهر

ابوعلی ودادهیر، سید محمد هانی ساداتی

۱۹

توسعه محله ای در راستای پایداری کلانشهر تهران

سلمان معصومی

۲۰

آموزش و شهر تهران

علی اصغر اسماعیل زاده

۲۱

بودجه شهرداری و مدیریت بودجه ریزی در شهرداری های ایران

پورنگ بهرامی

۲۲

نظریه های توسعه کالبدی شهر

محمدرضا بمانیان، هادی محمودی نژاد

۲۳

مدیریت شهری

احمد سعید نیا

۲۴

ایمنی، حوادث و آتش سوزی

ناصر غفوری

۲۵

بیماریهای گیاهان زینتی

بهرام شریف نبی

۲۶

اصول طراحی پارکها و فضای سبز

کسری طالبی

۲۷

فضای سبز روستایی

محمدعلی زارع چاهوکی، هادی حسینی عراقی

۲۸

برنامه ریزی و کنترل پروژه های روستایی

حسین شیرزاد

۲۹

آشنایی با امور قراردادها و پیمانها

نادر شکری

۳۰

بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری

سید محمود نجاتی حسینی

۳۱

امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها

نوید سعیدی رضوانی، غلامرضا کاظمیان

۳۲

اصول و مبانی برنامه ریزی فرهنگی

ناصرالدین غراب

۳۳

آنچه یک ذیحساب باید بداند

غلامرضاغفاری، عثمان رحیمی

۳۴

مدیریت توسعه زیرساختهای خدماتی روستایی

علیرضا دربان آستانه

۳۵

چمن مدیریت و کاشت

کسری طالبی

۳۶

اصول و مبانی بهداشت روستایی

علیرضا دربان آستانه

۳۷

برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش های تجربی

محمود نجاتی حسینی

۳۸

شناخت و کاربرد بانک های اطلاعاتی شهری در آتش نشانی

خسرو روغنی

۳۹

آشنایی با طرح های توسعه شهری(هادی، جامع، تفضیلی)

محمد میره ای، حسین کلانتری خلیل آباد

۴۰

رویکردهای عمران شهری، روستایی و منطقه ای برنامه پنج ساله سوم توسعه

جابر پارسایی

۴۱

مدیریت حمل و نقل شهری

علی نادران، عبدالاحد چوپانی

۴۲

مهندسی ترافیک و حمل و نقل جلد دوم

حمید بهبانی، محسن ابوطالبی اصفهانی

۴۳

مرمت بافت های تاریخی شهری

حسین کلانتری خلیل آباد

۴۴

مبلمان شهری و زیبا سازی

رحیم هاشم پور

۴۵

زیرسازی و روسازی راه

علی اکبر حیدری

۴۶

حفاری و خاکبرداری

علیرضا طبرسا

۴۷

مدیریت سیستمهای ریلی شهری

جلیل شاهی، علی نادران، علیرضا جمال زاده، جلیل صناعی ها

۴۸

بررسی وضعیت تشکل های مردمی داوطلب در جمهوری اسلامی ایران

باقر نمازی

۴۹

نظام آموزش کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی

۵۰

فضای سبز ویژه مجموعه نظام جامع آموزشی

محمد جواد محمدی زاده

۵۱

درآمدی بر بهسازی، نوسازی و باز سازی بافت های روستایی

محمد صابر باقریان،خانم ملّاک انصاری

۵۲

مدیریت اجرایی مادر شهر سئول

ابراهیم جمشید زاده

۵۳

صنعت گردشگری ابزاری برای توسعه پایدار در مدیریت شهری

محسن کوشش تبار

۵۴

برنامه ریزی شهر سالم

علی عسگری، علی اکبر تقوایی

۵۵

قوانین قضایی مرتبط با شهرداری ها

عثمان رحیمی، غلامرضا غفاری

۵۶

آشنایی با مراجع قضاوتی در ایران

نادرشکری

۵۷

آشنایی با مهندسی ارزش

رضاعرب/مهدی رجبی /حمید پیشتوان /نیماجهدی

۵۸

شیوه های تحقق طرحهای توسعه شهری جلد اول

مهندسین مشاور شارمند

۵۹

معیارهای مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری

نیما حیدرزاده

۶۰

پدیدارشناسی مکان

دکترمحمدرضا بمانیان /هادی محمودی نژاد

۶۱

روابط عمومی ومدیریت شهری

احمد یحیایی ایله ای /مهران کفاش

۶۲

شناخت وکنترل آفات وبیماریهای فضای سبز شهری

مریم خداشناس رودسری /علیرضا اطهری پور

۶۳

هویت شهری

ناصرالدین غراب

۶۴

روش شناسی پژوهشهای شهری

آندرانویچ ریپوسا

۶۵

معیارها وضوابط ساماندهی صنایع وخدمات شهری

مهندسان مشاور فرنهاد

۶۶

مسکن فقرای شهری

کیومرث ایرانوست /روح الله تولایی

۶۷

مدیریت بحران

سید مهدی هاشمی

۶۸

مدیریت بحران درنواحی شهری

مجید عبدالهی

۶۹

آشنایی با قوانین ومقررات زمین ومسکن

محمد حسین اژدری

۷۰

آشنایی با سیستم های هوشمند حمل ونقل

علی نادران

۷۱

بررسی تصویری اشکالات دراجرای ساختمانها ومقایسه با مقررات ملی ساختمان ایران

مهندس مرادعلی واهبی

۷۲

امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریهاجلد۲

غلامرضا کاظمیان /نویدسعیدی رضوانی

۷۳

امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریهاجلد۳

غلامرضا کاظمیان /نویدسعیدی رضوانی

۷۴

آشنایی با تشریفات مناقصه ومزایده درشهرداری ایران

نادرشکری

۷۵

استعلامات حقوقی ۴

حسین نجفی/جمشیدرضایی/فرهنگ فقیه لاریجانی/محمدوارقه بازقلعه

۷۶

سازمانهای وابسته به شهرداری

عبدالرضا عباس زاده /شهاب عباس زاده/مهرداد قربان زاده

۷۷

آشنایی با قوانین تجارت وقوانین پول ،بانکی وارزی

سیدعلی قریشی /غلامحسین تابش فر

۷۸

راهنمای تدوین برنامه ها استراتژیک برای شهرها

دکترفرزین محمودی، علی اصغریوسف نژاد ،دکترمحمدمحمدپور

۷۹

برنامه ریزی درسیستم اتوبوسرانی شهری

محمدمهدی امیری پور

۸۰

بررسی وتحلیل محدودیتها وامکانات فنی تجهیزاتی شهرداریها

مرکزمطالعات

۸۱

اموال درشهرداری

عبدالرضا عباس زاده ،شهاب عباس زاده

۸۲

ارزشیابی طرحها وبرنامه ها

دکترفرانک سیف الدینی

۸۳

شهرفردا

کنت پاول

۸۴

مهندسی پسماند جامد

مترجم حمیررضاپورعلاقه بندان /علی شهسواری/علی حمصی زاده

۸۵

مجله شهرداریها

۸۶

فصلنامه مدیریت پسماند

۸۷

فصلنامه مدیریت شهری

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹


8 − 1 =

کلمات کلیدی: