هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | قاسم رسولی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


قاسم رسولی

.

خزانه دار شورای اسلامی شهر آمل


3 + 9 =

کلمات کلیدی: