هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | فیلم-ها
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

فیلم ها

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب
پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب
خلاصه عملکرد ۱۹ ماهه ی شورای اسلامی شهر
طغیان رودخانه کبیر هراز
بحران زمین زباله آمل از دریچه دوربین روابط عمومی
فیلم /معضل زباله آمل در بدون تعارف