هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | فرشید لیتکوهی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


فرشید لیتکوهی

.

عضو شورای اسلامی شهر آمل


2 × = 6

کلمات کلیدی: