هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | علیرضا ایراندوست
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


علیرضا ایراندوست

.

  • مسئول کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا
  • نماینده شورا در کمیسیون ماده صد دوم ( تجدید نظر ) شهرداری
  • نماینده شورا در هیئت حل اختلاف ( دارایی )
  • نماینده شورا در سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهری شهرداری
  • نماینده شورا در سامان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری


2 + = 3

کلمات کلیدی: