هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | حسن مجیدی کیا ، رییس شورا
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


حسن مجیدی کیا ، رییس شورا

  • رییس شورای اسلامی شهر آمل
  • سخنگوی شورا
  • نماینده اول شورا در بند ۲۰ شهرداری


+ 9 = 17

کلمات کلیدی: