هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | علی قاسمی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )


علی قاسمی

IMG_9268

متولد ۱۳۳۵ لیسانس مدیریت

عضو شورای اسلامی شهر آمل

عضو شورای شهر و رئیس شورا دوره سوم (سال ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ )

رئیس شورای اسلامی شهرستان آمل

رئیس تربیت بدنی شهرستان آمل و قائم شهر

معاونت اداره کل  تربیت بدنی استان مازندران

دبیر کارآفرین و اشتغال سازمان تربیت بدنی

قهرمان کشتی کشور – نائب رئیس کشتی مازندران


× 6 = 30

کلمات کلیدی: