هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | صورتجلسه — 92/10/23
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


صورتجلسه — ۹۲/۱۰/۲۳

1


8 − = 4

کلمات کلیدی: