هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | صورتجلسه 16/10/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


صورتجلسه ۱۶/۱۰/۹۲

12


+ 8 = 16

کلمات کلیدی: