هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | صورتجلسه 16/10/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


صورتجلسه ۱۶/۱۰/۹۲

12


× 5 = 45

کلمات کلیدی: