هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | « صورتجلسه فنی » ***25/9/1392
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )


« صورتجلسه فنی » ***۲۵/۹/۱۳۹۲

                                                                                                                                                          « صورتجلسه  فنی »                                                                                                                                                                     

جلسه کمیسیون فنی شورا در ساعت  ۸صبح روز  دوشنبه  مورخ۲۵/۹/۹۲ به ریاست  آقای  مهندس تورنگ و سایر اعضاء  در سالن اجتماعات شورا تشکیل   و  پس از تلاوت آیاتی از    کلام    اله مجید و پس از آن آقای مهندس تورنگ ریاست جلسه  ضمن                       خیر مقدم به اعضاء  حاضر  در جلسه و نسبت به نامه های ارجاعی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است .

بند۱-نامه مورخ ۱۸/۹/۹۲ آقای غلامحسین ناظری در خصوص بخشی از تعریض مغازه واقع در خیابان نور-جنب پاساژ رحمانی در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به سوابق و مکاتبات انجام شده قبلی نامه فوق قرا ئت گردیده است.

بند۲-نامه شماره ۱۵/۵۸۳۴۶-۱۸/۹/۹۲ شهرداری آمل در خصوص تعریض عرصه و اعیان ملکی آقای حسن مصطفوی (مهدویان) واقع در خیابان امام رضا (ع) موسوم به کوچه رحیمی که زیرسازی و آسفالت گردیده و بخشی از عرصه در مسیر طرح قرار گرفته مقرر گردید شهرداری نسبت به تملک عرصه فوق با ازاء تهاتر با املاک شهرداری اقدام نماید در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به سوابق با پیشنهاد شهرداری  در این خصوص موافقت شده نیز جهت تصویب نهائی در جلسه شورا مطرح شود.

بند ۳-نامه مورخ ۲۰/۹/۹۲ ساکنین خیابان طالقانی کوچه اباذر ۲۴ در خصوص تعریض خیابان ۲۰ متری ازباغ پیرزاد اتصال آن به خیابان مذکور و اختلاف سطح ارتفاع خیابان  با بناهای مسکونی آنان مطرح مقرر گردید شهرداری  جهت ورودی پارکینگ ساختمانها بررسی و مساعدت بعمل آورد.

بند۴-نامه مورخ ۲۴/۹/۹۲ آقای حمزه کارگر پرسنل شهرداری در خصوص تعریض بنای مسکونی که در طرح خیابان ۳۵ متری  واقع در خیابان طالب آملی-جنب مسجد قباء در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت  بررسی به شهرداری ارسال شود.

۵-بند نامه مورخ ۲۰/۹/۹۲ آقای غلامرضا عموئی به نمایندگی  از ساکنین خیابان امام رضا (ع) رضوان ۵۷ در رابطه با آبگرفتگی کوچه و لایروبی  نهر در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به سوابق و مکاتبات انجام شده مقرر گردید از سوی شهرداری پیگیری بعمل آید.

بند۶-نامه مورخ ۲۱/۹/۹۲ ساکنین خیابان شهید بهشتی اندیشه ۵۷ در رابطه با  متروکه بودن یک واحد مسکونی  قدیمی در جلسه مطرح و پس از بررسی  و جهت رفع مشکل اهالی مقرر گردید نامه فوق جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به شهرداری ارسال شود.

بند۷-نامه مورخ ۲۹/۸/۹۲ آقای سید محمد محمد نژاد موسوی در رابطه با رأی ماده صد  پلاک متصرفی و اقع در خیابان امام رضا (ع) بلوار مطهری فی مابین تربیت ۱۵ و ۱۷ در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا بر اساس مشروحه فوق موضوع را بررسی و نتیجه  را به شورا اعلام دارند.

بند ۸-نامه مورخه ۲۵/۹/۹۲ سرکار خانم مینو مقصودی در رابطه با طلب غرامت عرصه مورد تعریض واقع  در خیابان نور که دارای مصوبه شماره ۴۱۵۵/ش/۹-۱۱/۹/۹۲ بند ۱۵ که طلب ایشان بصورت نقدی پرداخت شود مقرر گردید شهرداری در این خصوص تسریع بعمل آید.

بند۹-نامه مورخ ۲۵/۹/۹۲  مغازه داران خیابان انقلاب  شرقی شهرداری در رابطه با نصب میله در ورودی کوچه مطرح و پس از بررسی و با توجه به طرح  جدید شهرداری  در خصوص سنگ فرش کوچه فوق مشکل آنان مرتفع خواهد شد.

بند ۱۰-نامه مورخ ۱۳/۸/۹۲ ورثه مرحوم محمد طوسی در خصوص تعریض یکباب مغازه ۲ دهنه واقع در خیابان امام رضا ع) کوچه یگانه رضوان ۲۱ در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به اهمیت تعریض محل مذکور  مقرر گردید شهرداری با عنایت به درخواست مذکور و ساخت مغازه های بدون پروانه موضوع را بررسی و نتیجه را به شورا اعلام دارند.

بند ۱۱– نامه مورخ ۱۸/۹/۹۲ آقای علی اصغر قبادی ساکن خیابان امام رضا ع) کوچه رحیمی در رابطه با مساعدت در پرداخت جریمه و عوارضات متعلقه در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید درخواست نامبرده جهت رسیدگی و مساعدت به شهرداری ارسال شود.

جلسه با  ذکر صلوات  در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه  یافت

اعضاء حاضر در جلسه:

 

 اسداله تورنگ                         خسرو ابراهیم زاده                   مسعود تسلیمی                         اکبر یوسفی‌نژاد                           علی قاسمی                  

 

 

فرزین محمودی پاتی           خدیجه قدرت                        قدرت اله نائیج نژاد                   سید محمد پژومان                     قاسم صالحی                             

 

                                                       

روح اله آذرگشت             فردوس قربانی                        نبی اله توسلی

 

 

 

            

 

 


× 6 = 54

کلمات کلیدی: