هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | « صورتجلسه فنی »***18/9/1392
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


« صورتجلسه فنی »***۱۸/۹/۱۳۹۲

                                                                                                                                                          « صورتجلسه  فنی »                                                                                                                                                                     

جلسه کمیسیون فنی شورا در ساعت  ۸صبح روز  دوشنبه  مورخ ۱۸/۹/۹۲ به ریاست آقای  مهندس تورنگ و سایر اعضاء  در سالن اجتماعات شورا تشکیل   و  پس از تلاوت آیاتی از        کلام    اله مجید و پس از آن آقای مهندس تورنگ ضمن خیر مقدم به اعضاء  حاضر  در جلسه نسبت به نامه های ارجاعی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است .

بند۱-نامه شماره ۲۰۴/۲۳۶۰-۱۶/۹/۹۲  اداره محترم آموزش و پرورش شهرستان آمل در خصوص آبگرفتگی کوچه ورودی دبیرستان حضرت نرجس واقع در بلوار شهید منفرد نیاکی و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت رسیدگی و رفع مشکل به شهرداری ارسال شود.

بند۲-نامه شماره ۳۳۵-۲۹/۸/۹۲ مدیریت محترم هنرستان کار و دانش زنده یاد مظاهر ابراهیمی در رابطه با آسفالت واقع در خیابان  نور جنب ایستگاه چمستان مطرح و پس از بررسی مقرر گردید موضوع جهت رسیدگی به شهرداری ارسال شود.

بند ۳-نامه شماره ۱۹-۵/۹/۹۲ شرکت تعاونی جامعه ورزش آمل در خصوص تأمین زمین در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه باینکه قبلاً زمین به جامعه ورزش داده شده نامه فوق قرائت شده است.

بند۴-نامه مورخ ۱۸/۹/۹۲ آقای اسماعیل ولی پور در رابطه با اعتراض به عرض گذر واقع در خیابان امام رضا  بلوار مطهری تربیت ۱۷ در جلسه مطرح و پس از بررسی  مقرر گردید درخواست نامبرده جهت رسیدگی به شهرداری ارسال تا نتیجه را به شورا اعلام دارند

بند۵ -نامه  مورخ ۱۳/۹/۹۲ آقای امید جعفری در خصوص تعریض مغازه واقع در خیابان پایین بازار جنب مسجد هاشمی در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به مکاتبات انجام شده مقرر گردید از طریق شهرداری  پیگیری گردد.

بند۶-نامه مورخ ۵/۹/۹۲ ساکنین خیابان طالب آملی دریای ۴۵ انتهای کوی نسترن روبروی مجتمع نارون در خصوص زیرسازی و آسفالت کوچه در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به شهرداری ارسال شود.

بند۷-نامه مورخ ۲۸/۸/۹۲ آقای رمضانعلی تقی پور در خصوص مساعدت در پرداخت عوارض کاربری واقع در بلوار آیت اله آملی مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت رسیدگی و طرح پرونده در کمیسیون توافق مستقر در شهرداری مطرح گردد.

بند ۸-نامه مورخه ۱۰/۹/۹۲ ساکنین خیابان بلوار جانبازان ایثار ۱/۸ در خصوص جابجائی خیابان ۱۶ متری  طبق خط پروژه  و سایر موارد ذکر شده در نامه فوق در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه یاد شده جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به شهرداری ارسال شود.

بند۹-نامه مورخ ۱۰/۹/۹۲ ورثه مرحوم مصطفائی در خصوص تعریض پلاک شماره ۴ فرعی از ۱۵۹۸ اصلی در خیابان  طالب آملی دریای ۱۲ در طرح خیابان ۱۴ متری در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به شهرداری ارسال شود.

۱۰-نامه شماره ۱۵/۵۷۲۴۰-۱۳/۹/۹۲ شهرداری آمل در مورد درخواست آقای ضیاء و خانم فخرائی مبنی بر خرید عرصه و اصلاح سند پلاک شماره ۱۶۴۶ اصلی واقع در گرجی محله برابر طرح تفصیلی سال ۶۴ در طرح خیابان ۱۲ متری قرار داشته و طبق طرح تفصیلی بافت قدیم سال ۸۵ طرح خیابان حذف و جابجایی گردیده و شهرداری نیز قصد انتقال آنرا  بصورت رایگان بنامبردگان  دارد مطرح و پس از بررسی و بازدید از محل با پیشنهاد فوق موافقت مقرر گردید جهت تصویب نهائی در جلسه رسمی شورا مطرح شود.

۱۱-نامه مورخ ۲۸/۸/۹۲ آقای صادق عباسی در خصوص تعریض ملک متصرفی که در طرح میدان بلوار شهید منفرد نیاکی قرار دارد در جلسه مطرح و پس از بررسی و بازدید از محل مقرر گردید با توجه به سوابق مکاتبات انجام شده به شهرداری اعلام تا موضوع را بررسی و نتیجه نهائی را به شورا اعلام دارند.

۱۲-نامه های شماره ۶/۵۲۹۳۳-۲۶/۸/۹۲ و ۶/۵۲۹۳۲-۲۶/۸/۹۲ و ۶/۵۲۹۳۵-۲۶/۸/۹۲ شهرداری آمل در خصوص بدهی آقای نقی صابر و تهاتر آن طبقات اول و سوم پلاک ثبتی شماره ۲۸۸۹ از ۳ اصلی واقع در خیابان امام رضا (ع) خیابان مجتمع حسینی با شهرداری در جلسه مطرح و پس از بررسی  و بازدید از محل و نظریه کارشناسی با پیشنهاد شهرداری موافقت مقرر  گردید جهت تصمیم نهائی و تصویب آن موضوع در جلسه رسمی شورا مطرح شود.

 

 

 

جلسه با  ذکر صلوات  در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه  یافت

 

اعضاء حاضر در جلسه:

 

اسداله تورنگ                         خسرو ابراهیم زاده                   مسعود تسلیمی                         اکبر یوسفی‌نژاد                           علی قاسمی                  

 

 

فرزین محمودی پاتی           خدیجه قدرت                        قدرت اله نائیج نژاد                   سید محمد پژومان                     قاسم صالحی                             

 

                                                       

روح اله آذرگشت             

 

 

 

            

 

 


4 × = 36

کلمات کلیدی: