هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | « صورتجلسه فنی » ***11/9/1392
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


« صورتجلسه فنی » ***۱۱/۹/۱۳۹۲

                                                                                                                                                          « صورتجلسه  فنی »                                                                                                                                                                     

بر حسب دعوت نامه شماره ۴۰۹۹/ش/۹۲-۹/۹/۹۲   و ۴۱۰۳/ش/۹۲-۹/۹/۹۲ جلسه کمیسیون فنی شورا در ساعت  ۸صبح روز  دوشنبه  مورخ۱۱/۹/۹۲ به ریاست آقای  مهندس تورنگ و سایر اعضاء  و مهمانان جلسه آقای بهروز عطائی  سرمربی تیم والیبال کاله آمل و مهندس بهاری مسئول  واحدطراحی و نظارت در سالن اجتماعات شورا تشکیل   و  پس از تلاوت آیاتی از                                کلام    اله مجید و پس از آن آقای مهندس تورنگ ضمن خیر مقدم به اعضاء شورا و مهمان جلسه آقای بهروز عطائی در رابطه با پیروزیهای تیم کاله در مسابقات متعدد و سپس آقای عطائی درخصوص کمک از سوی ارگانها  تقدیر و قدرانی و درخواست زمین جهت احداث باشگاه ورزشی  پیشرفته بمنظور استفا ده  ورزش از قبیل زمین تنیس – والیبال –بستکبال و غیره توضیحاتی را ارائه  مقرر گردید شهرداری با توجه به اهمیت آن  موضوع  را بررسی و نتیجه را جهت  اظهار نظر   به شورا اعلام دارند.

بند۱- نامه مورخ ۳/۹/۹۲ آقای بهروز عطائی در خصوص واگذاری زمین جهت احداث باشگاه ورزشی در جلسه مطرح و  با  توجه به سوابق نامبرده در امر ورزش پس از بررسی مقرر گردید شهرداری  موضوع را بررسی و  با توجه به سوابق نامبرده در امر ورزش  نتیجه را جهت اظهار نظر به شورا اعلام دارند.

بند۲-نامه شماره ۲/۵۵۵۶۷-۶/۹/۹۲  شهرداری آمل منضم به موافقتنامه مورخ ۲/۹/۹۲ فی مابین شهرداری و سازمان عمران آمل در خصوص فروش مصالح به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵/۴ ریال در جلسه مطرح و پس از بررسی با پیشنهاد شهرداری موافقت شده است.

 

 

 

۳-نامه  شماره ۱۵/۵۲۵۹۹-۲۵/۸/۹۲ شهرداری آمل در خصوص واگذاری یک قطعه زمین بمساحت ۲۱۳ مترمربع از املاک شهرداری واقع در خیابان امام رضا (ع) کوچه جنب دادگستری به شرکت پیمانکاری نیک نام بابت اجرای کارهای عمرانی از سازمان عمران در جلسه مطرح و پس از بررسی با پیشنهاد فوق موافقت مقرر گردید شهرداری در این خصوص پس از کارشناسی نتیجه را جهت تصمیم گیری نهائی به شورا اعلام دارند.

بند۴-نامه شماره ۱۵/۵۵۱۸۱-۵/۹/۹۲ شهرداری در خصوص تملک ملک آقای فرزاد یزدانی گنگرج واقع در بلوار بسیج لاله ۴۶ جنب سنگ فروشی در جلسه مطرح و پس از بررسی و با توجه به بازگشائی خیابان ۱۲ متری به ۴۵ متری با پیشنهاد شهرداری موافقت مقرر گردید به شهرداری اعلام تا برابر مقررات در حدود تملک آن اقدام نماید.

بند۵-نامه شماره  ۱۵/۵۴۶۰۳-۳/۹/۹۲ شهرداری آمل در خصوص تملک ملک متصرفی آقای ولی اله محمد پور عمران واقع در خیابان امام رضا (ع) بازیارکلا بمساحت ۹۰ مترمربع که در طرح خیابان ۱۲ متری طرح تفصیلی قرار دارد و جهت معوض آن نسبت به واگذاری یکی از غرفه های پاساژ فجر بعنوان معوض اقدام نماید در جلسه مطرح و پس از بررسی با پیشنهاد شهرداری موافقت مقرر گردید در این مورد برابر مقررات اقدام و نتیجه را به شورا اعلام دارند.

بند۶-نامه مورخ ۲۵/۸/۹۲ ساکنین بلوار بسیج انتهای لاله ۲ فردوسی ۳۶ در خصوص زیرسازی و آسفالت کوچه در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید جهت بررسی درخواست فوق به شهرداری اعلام گردد.

بند ۷-نامه مورخه ۴/۹/۹۲ ساکنین خیابان نور -۲۰ متری شاهد انتهای کوچه ۱۲ متری در خصوص زیرسازی و آسفالت کوچه در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید به شهرداری اعلام تا جهت رفاه ساکنین نسبت به تسطیح کوچه اقدام نمایند.

بند۸-نامه مورخ ۶/۹/۹۲ آقای عزت قبادی در خصوص تعریض  بخشی از ملک واقع در خیابان طالب آملی دریای ۴۵ در طرح خیابان ۱۸ متری واقع مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق جهت رسیدگی به شهرداری ارسال شود.

 

 

 

 

جلسه با  ذکر صلوات  در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه  یافت

اعضاء حاضر در جلسه:

 

اسداله تورنگ                          خسرو ابراهیم زاده                     مسعود تسلیمی                     اکبر یوسفی‌نژاد                      فردوس قربانی

 

 

فرزین محمودی پاتی           خدیجه قدرت                        قدرت اله نائیج نژاد                   نبی اله توسلی                    سید محمد پژومان                     

 

                                                       

روح اله آذرگشت             قاسم صالحی                             علی قاسمی             

 

 

 

            

 

 


1 + = 8

کلمات کلیدی: