هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | صورتجلسه فرهنگی 11/10/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


صورتجلسه فرهنگی ۱۱/۱۰/۹۲

1


6 + = 15

کلمات کلیدی: