هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | سید محمد پژومان
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


سید محمد پژومان

IMG_4914

متولد ۱۳۳۹ – لیسانس الهیات

عضو هیئت رئیسه ، سخنگو و مسئول کمیسیون اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر آمل

عضو شورای اسلامی شهر آمل در دوره سوم

رئیس شورای اسلامی شهر دوره سوم  (چهارسال)

مدیر دبیرستانهای آمل

عضو هیئت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان (۹ سال)


9 − 5 =

کلمات کلیدی: