شورای اسلامی شهر آمل | فرشید لیتکوهی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )فرشید لیتکوهی

نائب رییس شورای اسلامی شهر آمل

متولد سال ۱۳۵۶

مهندس راه و ساختمان

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA

رییس نظام مهندسی ساختمان آمل ( دوره پنجم )

عضو هیئت رییسه نظام مهندسی ساختمان آمل طی ۴ دوره متوالی ( ۱۳۹۵ – ۱۳۸۷ )

رییس کانون مهندسین آمل ( دوره پانزدهم و شانزدهم )

عضو هیئت مدیره کانون مهندسین آمل طی ۳ دوره متوالی ( ۱۳۹۴ – ۱۳۸۸ )

سر ناظر و مدیر پروژه های اداری و درمانی سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶


8 × = 32

کلمات کلیدی: