شورای اسلامی شهر آمل | فرشید لیتکوهی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (عج)


فرشید لیتکوهی

.

.

متولد سال ۱۳۵۶

سخنگو و مسئول کمیسیون فنی شورای اسلامی شهر آمل

مهندس راه و ساختمان

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA

رییس نظام مهندسی ساختمان آمل ( دوره پنجم )

عضو هیئت رییسه نظام مهندسی ساختمان آمل طی ۴ دوره متوالی ( ۱۳۹۵ – ۱۳۸۷ )

رییس کانون مهندسین آمل ( دوره پانزدهم و شانزدهم )

عضو هیئت مدیره کانون مهندسین آمل طی ۳ دوره متوالی ( ۱۳۹۴ – ۱۳۸۸ )

سر ناظر و مدیر پروژه های اداری و درمانی سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶

 


+ 5 = 14

کلمات کلیدی: