هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | احمد محمدی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


احمد محمدی

 

  • مسئول کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورا
  • نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
  • نماینده شورا در هیئت حل اختلاف ( دارایی )


+ 3 = 8

کلمات کلیدی: