هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | دکتر فرزین محمودی پاتی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


دکتر فرزین محمودی پاتی

 

متولد۱۳۵۹ – دکترای برنامه ریزی شهری

عضو شورای اسلامی شهر آمل

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران

مشاور کمیته عمران شهری و روستایی مجلش شورای اسلامی

تالیفات :

سیاستهای مدیریت زمین شهری – انتشارات شهیدی

راهنمای تدوین برنامه های استراتژیک برای شهرها ( رویکردهای CDS – CWS, LED  – انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

راهنمای زبان انگلیسی دانشجویان معماری – انتشارات طحان


− 2 = 5

کلمات کلیدی: