هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جهانگیر آذری
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


جهانگیر آذری

 

سخنگو  و رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر آمل


4 × 9 =

کلمات کلیدی: