هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | فرزین محمودی پاتی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


فرزین محمودی پاتی

.

  • متولد۱۳۵۹ – دکترای برنامه ریزی شهری
  • مسئول کمیسیون فنی و شهرسازی شورا
  • مسئول کمیسیون تملکات ( تعریض )
  • عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران
  • مشاور کمیته عمران شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی
  • تالیفات :  ۱-سیاستهای مدیریت زمین شهری – انتشارات شهیدی
  • ۲-راهنمای تدوین برنامه های استراتژیک برای شهرها ( رویکردهای CDS – CWS, LED – انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  • ۳-راهنمای زبان انگلیسی دانشجویان معماری – انتشارات طحان


+ 6 = 14

کلمات کلیدی: