هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | دکتر فرزین محمودی پاتی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )


دکتر فرزین محمودی پاتی

.

متولد۱۳۵۹ – دکترای برنامه ریزی شهری

سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران

مشاور کمیته عمران شهری و روستایی مجلش شورای اسلامی

تالیفات :

سیاستهای مدیریت زمین شهری – انتشارات شهیدی

راهنمای تدوین برنامه های استراتژیک برای شهرها ( رویکردهای CDS – CWS, LED – انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

راهنمای زبان انگلیسی دانشجویان معماری – انتشارات طحان


+ 5 = 13

کلمات کلیدی: