هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | خدیجه قدرت
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )


خدیجه قدرت

1241598677

متولد     ۱۳۲۹   – دیپلم

عضو هیئت رئیسه و منشی دوم شورای اسلامی شهر آمل

عضو شورای اسلامی شهر دوره سوم

اولین زن رئیس بانک در شهرستان ( بانک ملت )


6 − = 5

کلمات کلیدی: