هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | الهه اندواری
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


الهه اندواری

مسئول دفتر

andvari


× 4 = 32

کلمات کلیدی: