هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسه کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر آمل برگزار شد
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


جلسه کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر آمل برگزار شد

جلسه کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر آمل با حضور اعضای شورا، معاون فنی و شهرسازی شهرداری، مسئول واحد فنی و نظارت شهرداری و مهندسین مشاور شرکت آب انرژی با محوریت تشریح و بررسی مطالعات مهندسی رودخانه هراز برگزار شد .

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آمل، فرزین محمودی پاتی در این جلسه گفت : مطالعات مهندسی رودخانه برای ساماندهی رودخانه هراز، یکی از الزامات اولیه قبل از طراحی است چرا که بدون انجام مطالعات لازم در رابطه با چگونگی ایمن سازی رودخانه در برابر دوره های بازگشت سیلاب و تعیین بستر طغیانی و حرایم کمی رودخانه نمی توان پروژه های در نظر گرفته شده و طراحی شده در قالب طرح ساماندهی حاشیه رودخانه هراز را به مرحله اجرا درآورد .

مسئول کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی شهر آمل افزود : در حال حاضر بستر بسیاری از رودخانه های شهری و حریم آن به جای آن که به عنوان یک فضای شهری دلپذیر مورد استفاده قرار گیرند به عنوان یک فضای زائد، غیر قابل استفاده، ناامن، متروکه و بازمانده شهری به حساب می آیند و بدین سبب همت شورا و شهرداری بر این بوده تا با اجرای این پروژه علاوه بر کارکردهای اقتصادی و فرهنگی در جذب گردشگر نیز گام های موثری برداشته شود .

وی با بیان اینکه کل مسیر این پروژه در قالب طرح ساماندهی و زیباسازی رودخانه هراز آمل به طول ۸ کیلومتر می باشد تصریح کرد : در ابتدا باید اقدامات حفاظتی و حریم رودخانه هراز، بستر جریانی و طغیانی و محل احداث دیواره های حفاظتی مشخص می شد و برای بدست آوردن این اطلاعات نیاز بود تا از یک مشاور قوی برای طراحی این پروژه استفاده کنیم که بدین سبب با همکاری شرکت مهندسین مشاور آب انرژی، دیواره سازی و مطالعات حفاظتی در نیمه شمالی رودخانه هراز حدفاصل پل میربزرگ تا کمربندی محمودآباد انجام و پروژه در حال اجرا است و برای ساماندهی نیمه جنوبی نیز مطالعات آن در دستور کار می باشد .

 

 

 

 

 


5 × 9 =

کلمات کلیدی: