هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسه رسمی *** مورخ 97/4/13
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


جلسه رسمی *** مورخ ۹۷/۴/۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


+ 9 = 14

کلمات کلیدی: